Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2016-02-16 
29 
28 € 
PDF
Blej
Specifikimi sektorial: Panelet e stampuar të njëanshëm dhe të dyanshëm me vrima të rrafshëta
English
Published 
2016-02-18 
24 
26 € 
PDF
Blej
Sistemi i harmonizuar i vlerësimit të cilësisë për komponentët elektronikë - Specifikimi sektorial: Panelet e stampuar të njëanshëm dhe të dyanshëm me vrima të rrafshta
English
Published 
2016-02-18 
34 
31 € 
PDF
Blej
Sistemi i harmonizuar i vlerësimit të cilësisë për komponentët elektronikë - Specifikimi sektorial: Panelet e stampuar të njëanshëm dhe të dyanshëm me vrima tejpërtej të galvanizuara
English
Withdrawn 
2011-09-19 
37 
32 € 
PDF
Blej
Sistemi I harmonizuar I vlerësimit të cilësisë për komponentët elektonikë -Specifikimi sektorial -Panelet e stampuar me shumë shtresa
English
Withdrawn 
2013-05-07 
115 
51 € 
PDF
Blej
Pajisjet shperndarese te tensionit te ulet -Pjesa 4 -3 : Kontaktoret dhe motor leshuesit -Motor leshuesit dhe starterat me gjysmepercjelles te motoreve me rryme alternative per ngarkime pa motor
English
Withdrawn 
2013-08-16 
27 
28 € 
PDF
Blej
Borde të printuara dhe asemblime bordesh të printuara -Projektim dhe përdorim -Pjesa 7 : Orientimi zero i komponentes elektronike për ndërtimin e librariesë CAD
English
Published 
2015-06-24 
20 
23 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për materiale elektrike, qarqet e stampuar, strukturat dhe bashkuesit e tjerë të ndërlidhjes-Pjesa 11: Matja e temperaturës së shkrirjes ose diapazoni të temperaturës së shkrirjes për aliazhet e saldimit
English
Published 
2015-06-24 
26 
26 € 
PDF
Blej
Materialet për qarqet e stampuara dhe strukturat e tjera të ndërlidhjes-Pjesa 2-27: Materialet bazë të përforcuar, të veshur dhe të paveshur-Fletë me fibra xhami të laminuar të llojit epoksid jo-halogjen i modifikuar, me bismaleimid/triazina, me djegshmëri të përcaktuar (prova e djegies vertikale), veshje bakri
English
Published 
2015-06-24 
26 
26 € 
PDF
Blej
Materialet për qarqet e stampuara dhe strukturat e tjera të ndërlidhjes-Pjesa 2-30: Materialet bazë të përforcuar, të veshur dhe të paveshur-Fletë me fibra xhami të laminuar të llojit epoksid jo-halogjen i modifikuar me ester cianati me djegshmëri të përcaktuar (prova e djegies vertikale), veshje bakri
English
Published 
2015-06-24 
29 
28 € 
PDF
Blej
Materialet për qarqet e stampuara dhe strukturat e tjera të ndërlidhjes-Pjesa 2-39: Materialet bazë të përforcuar, të veshur dhe të paveshur-Fletë me fibra xhami të laminuar të llojit E epoksid dhe jo epoksid me performance të lartë, me djegshmëri të përcaktuar (prova e djegies vertikale), veshje bakri për montimet pa plumb
English
Published 
2015-06-24 
28 
28 € 
PDF
Blej
Materialet për qarqet e stampuara dhe strukturat e tjera të ndërlidhjes-Pjesa 2-40: Materialet bazë të përforcuar, të veshur dhe të paveshur-Fletë me fibra xhami të laminuar të llojit E epoksid jo halogjen me performance të lartë, me djegshmëri të përcaktuar (prova e djegies vertikale), veshje bakri për montimet pa plumb
English
Published 
2015-06-24 
19 
23 € 
PDF
Blej
Materiale për qarqet e stampuara dhe strukturat e tjera të ndërlidhjes-Pjesa 4-18: Seria e specifikimeve seksionale për materialet e preimprenjuara, i zhveshur (për prodhimin e paneleve me shumë shtresa)-Pëlhurë me fibra xhami e preimprenjuar me epoksid e llojit E me performancë të lartë, me djegshmëri të përcaktuar (prova e djegies vertikale), për bashkim pa plumb
English
Published 
2015-06-24 
19 
23 € 
PDF
Blej
Materiale për qarqet e stampuara dhe strukturat e tjera të ndërlidhjes-Pjesa 4-19: Seria e specifikimeve seksionale për materialet e preimprenjuara, i zhveshur (për prodhimin e paneleve me shumë shtresa)-Pëlhurë me fibra xhami e preimprenjuar me epoksid e pa halogjenizuar e llojit E me performancë të lartë, me djegshmëri të përcaktuar (prova e djegies vertikale), për bashkim pa plumb
English
Published 
2021-01-12 
96 
48 € 
PDF
Blej
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të ulët - Pjesa 4-3: Kontaktorët dhe motor-ndezësit - Kontrolluesit dhe kontaktorët gjysmëpërçues për ngarkesa jo motorike
14 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1