Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Draft 
2024-05-28 
136 
55 € 
PDF
Blej
Atmosferat e vendit të punës - Pjesa 1: Detektorët e gazit - Kërkesat e performancës së detektorëve për gazrat toksikë
English
Draft 
2024-05-28 
10 
15 € 
PDF
Blej
Atmosferat e vendit të punës - Pjesa 1: Detektorët e gazit - Kërkesat e performancës së detektorëve për gazrat toksikë
English
Withdrawn 
2009-08-28 
56 
38 € 
PDF
Blej
Atmosferat shperthyese -Parandalimi dhe mbrojtja nga shperthimi Pjesa 1 : Konceptet baze dhe metodologjia
English
Withdrawn 
2009-03-30 
37 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e gjurmimit të pikimit -Pjesa 1 : Parimet e përgjithshme
English
Published 
2018-05-08 
24 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e gjurmimit të pikimit -Pjesa 1 : Parimet e përgjithshme
English
Withdrawn 
2014-05-14 
26 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e gjurmimit të pikimit -Pjesa 2 : Sistemet e presionit dhe të vakumit
English
Published 
2022-08-16 
68 
42 € 
PDF
Blej
Sistemet e gjurmimit të pikimit -Pjesa 2 : Sistemet e presionit dhe të vakumit
English
Withdrawn 
2008-02-14 
25 
26 € 
PDF
Blej
Mjediset potencialisht eksplozive -Termat dhe përkufizimet për pajisjet dhe sistemet mbrojtëse të destinuara për tu përdorur në mjediset potencialisht eksplozive
English
Published 
2017-08-01 
29 
28 € 
PDF
Blej
Mjediset potencialisht eksplozive -Termat dhe përkufizimet për pajisjet dhe sistemet mbrojtëse të destinuara për tu përdorur në mjediset potencialisht eksplozive
English
Published 
2020-09-01 
38 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje rezistente ndaj shpërthimit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
38 
32 € 
PDF
Blej
Projektimi i ventilatoreve në atmosferat shpërthyese potenciale
English
Published 
2020-09-01 
54 
38 € 
PDF
Blej
Projektimi i ventilatorëve që punojnë në atmosfera potencialisht shpërthyese
English
Withdrawn 
2009-10-28 
43 
34 € 
PDF
Blej
Sistemi I harmonizuar I vlerësimit të cilësisë për komponentët elektronikë -Specifikimi I përgjithshëm : Filtrat që përdorin rezonatorë dielektrikë të tipit valudhëzues
English
Withdrawn 
2010-10-06 
15 € 
PDF
Blej
Aparatet elektrike për atmosferat potencialisht shpërthyese -Zhytja në vaj 'o'
English
Published 
2020-08-18 
56 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje fikse të projeksionit elektrostatik për material koagulant të djegshëm - Kërkesat e sigurisë
English
Published 
2023-07-24 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisjet e grupit I të kategorisë M1 të destinuara për të funksionuar në atmosferat e rrezikuara nga gazi i minierës dhe/ose nga pluhuri i qymyrit
English
Published 
2023-07-24 
39 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet e sigurisë të nevojshme për funksioimin e sigurtë të pajisjeve në lidhje me rrezikun e shpërthimit
English
Withdrawn 
2008-02-14 
147 
55 € 
PDF
Blej
Aparatet elektrike për atmosferat gaz shpërthyese -Pjesa 0 : Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2018-02-15 
111 
51 € 
PDF
Blej
Aparatet elektrike për atmosferat gaz shpërthyese -Pjesa 0 : Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2010-09-23 
71 
45 € 
PDF
Blej
Aparatet elektrike për atmosferat gaz shpërthyese -Pjesa 1 : Mbylljet e papërshkueshme nga flaka "d"
66 gjetur, faqja1 nga4 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1