Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2011-04-25 
239 
65 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse ndaj impulseve goditëse të tensionit të ulët Pjesa 12 : Pajisje mbrojtëse ndaj impulseve goditëse që lidhen me sistemet e shpërndarjes së fuqisë në tension të ulët -Parimet e zgjedhjes dhe zbatimit
English
Published 
2018-06-18 
237 
65 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse ndaj impulseve goditëse të tensionit të ulët-Pjesa 12: Pajisje mbrojtëse ndaj impulseve goditëse që lidhen me sistemet e shpërndarjes së fuqisë në tension të ulët -Parimet e zgjedhjes dhe zbatimit
English
Withdrawn 
2011-04-25 
92 
48 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse të rrymës së tensionit të ulët -Pjesa 22 : Pajisjet mbrojtëse të rrymës të lidhura me rrejtet e telekomunikacionit dhe të sinjalizimit -Zgjedhjet dhe parimet e zbatimit
English
Draft 
2024-04-15 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse ndaj impulsit të tensionit të ulët -Pjesa 11 : Pajisjet mbrojtëse ndaj impulsit të lidhura në sistemet e fuqisë të tensionit të ulët -Kërkesat dhe provat
English
Withdrawn 
2014-01-14 
28 
28 € 
PDF
Blej
Funksionimi i instalimeve elektrike -Pjesa 2 : Shtojcat kombëtare
English
Published 
2011-04-25 
22 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet qëndrore të furnizimit me energji
English
Published 
2008-02-14 
103 
51 € 
PDF
Blej
Pajisjet elektronike për përdorim në instalimet e fuqisë
English
Withdrawn 
2018-06-18 
48 
36 € 
PDF
Blej
Punime nën tension-Veshjet përçuese për përdorim në tension nominal deri në 800 kV rrymë alternative dhe ± 600 kV rrymë e vazhduar
English
Published 
2010-10-06 
84 
48 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse nga vala goditëse e tensionit të ulët -Pjesa 21 : Pajisjet mbrojtëse nga vala goditëse e lidhur në rrjetet e sinjalizimit dhe ndërlidhjes në largësi -Kërkesat e performances dhe metodat e proves
English
Published 
2011-09-19 
57 
38 € 
PDF
Blej
Nivele të fushës elektrike dhe magnetike të gjeneruara nga sisteme fuqie me rrymë alternative -Procedura matje te lidhura me rrezatimin e publikut
English
Published 
2010-09-28 
46 
36 € 
PDF
Blej
Valvula shndërruese me burim ushqimi me tension (VSC) për transmetimin e rrymës së vazhduar me tension të lartë (HVDC) -Provat elektrike
English
Withdrawn 
2011-04-25 
81 
48 € 
PDF
Blej
Pajisje të tensionit të ulët për mbrojtje nga vala goditëse Pjesa 1 : Pajisje për mbrojtje nga vala goditëse të lidhura me sistemet e shpërndarjes së energjisë në tension të ulet
English
Published 
2024-03-26 
49 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse ndaj impulseve goditëse të tensionit të ulët - Pjesa 21: Pajisje mbrojtëse ndaj impulseve goditëse që lidhen me telekomunikacionin dhe rrjetin e sinjaleve - Kërkesat e performancës dhe metodat e provës
English
Published 
2024-03-26 
127 
55 € 
PDF
Blej
Komponentë për pajisjet e mbrojtjes nga mbitensionet për tension të ulët - Pjesa 31: Kërkesa për metodat e provës së SPD-ve në instalimet fotovoltaike
14 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1