Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2011-04-25 
20 
23 € 
PDF
Blej
Deklarim i zbatimit të specifikimit mjedisor të KT 20 -Kabllot elektrik
English
Withdrawn 
2011-04-25 
13 
18 € 
PDF
Blej
Provat e zhvillimit të rekomanduara në kabllot me flete metali të aplikuar në gjatesi per tension të vlerësuar mbi 30 kV (Um=36 kV)
English
Published 
2008-02-14 
22 
25 € 
PDF
Blej
Udhëzues për prokurimin e pajisjeve të centraleve elektrikë -Pjesa 2 -8 : Pajisje elektrike -Kabllot e fuqisë
English
Withdrawn 
2011-04-25 
36 
32 € 
PDF
Blej
Kabllo për instalime me tub ndriçues gazshkarkues dhe shënjues, që punon nga një tension i vlerësuar ne dalje gjatë punimit pa ngarkesë që tejkalon 1 000 V por që nuk tejkalon 10 000 V
English
Withdrawn 
2011-04-25 
31 
29 € 
PDF
Blej
Metoda e provës për rezistencën ndaj zjarrit të kabllove të vogla të pambrojtura për përdorim në qarqet e emergjencës
English
Withdrawn 
2013-05-08 
29 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot fleksibël të veshur me polivinil kloridi të sheshtë
English
Published 
2023-07-20 
29 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot fleksibël të veshur me polivinil kloridi të sheshtë
English
Withdrawn 
2011-11-08 
35 
31 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Kabllot për materialet hekurudhore rrotulluese që kanë performanca të veçanta të sjelljes ndaj zjarrit Kabllot me izolim normal Pjesa 1 : Kërkesa te përgjithshme
English
Withdrawn 
2011-11-08 
28 
28 € 
PDF
Blej
Zbatime hekurudhore-Kabllot për materialet hekurudhore rrotulluese që kanë performanca të veçanta të sjelljes ndaj zjarrit -Kabllot me izolim normal-Pjesa 2: Kabllot me një përcjellës
English
Published 
2011-11-08 
27 
28 € 
PDF
Blej
Zbatimet hekurudhore -Kabllot e fuqisë dhe të kontrollit te vagonëve hekurudhore që kanë një performancë te veçantë ndaj zjarri -Pjesa 2 -1 : Kabllot me izolim elastomerik të rrjetëzuar Kabllot një dejësh
English
Published 
2011-11-08 
30 
29 € 
PDF
Blej
Zbatimet hekurudhore -Kabllot e fuqisë dhe të kontrollit të materialeve rrotulluese hekurudhore që kanë një performancë te veçantë ndaj zjarrit Pjesa 2 -2 : Kabllot me izolim elastomerik të rrjetëzuar -Kabllot shumë dejësh
English
Withdrawn 
2011-11-08 
27 
28 € 
PDF
Blej
Zbatimet hekurudhore -Kabllot për materialet hekurudhore rrotulluese që kanë përformanca të veçanta të sjelljes ndaj zjarrit -Kabllot me izolim normal -Pjesa 3 : Kabllot me shumë përcjellës
English
Published 
2011-11-08 
26 
26 € 
PDF
Blej
Zbatimet hekurudhore -Kabllot e fuqisë dhe të kontrollit të materialeve rrotulluese hekurudhore që kanë një performancë te veçantë ndaj zjarrit Pjesa 3 -1 : Kabllot me izolim elastomerik të rrjetëzuar me dimensione të reduktuara -Kabllot një dejësh
English
Published 
2011-11-08 
34 
31 € 
PDF
Blej
Zbatimet hekurudhore -Kabllot e fuqisë dhe të kontrollit të materialeve rrotulluese hekurudhore që kanë një performancë te veçantë ndaj zjarrit Pjesa 3 -2 : Kabllot me izolim elastomerik të rrjetëzuar me dimensione të reduktuara -Kabllot shumë dejësh
English
Withdrawn 
2013-05-07 
19 
23 € 
PDF
Blej
Metoda prove te zakonshme per kabllot qe perdoren ne kushte zjarri -Prova per perhapjen vertikale te flakes te telave ose kabllove te mbledhura tufe vertikalisht -Pjesa 1 : Aparatet
English
Withdrawn 
2013-05-07 
12 
17 € 
PDF
Blej
Metoda prove te zakonshme per kabllot qe perdoren ne kushte zjarri -Prova per perhapjen vertikale te flakes te telave ose kabllove te mbledhura tufe vertikalisht -Pjesa 2 -1 : Procedurat -Kategoria AF/R
English
Withdrawn 
2013-05-07 
14 
18 € 
PDF
Blej
Metoda prove te zakonshme per kabllot qe perdoren ne kushte zjarri -Prova per perhapjen vertikale te flakes te telave ose kabllove te mbledhura tufe vertikalisht -Pjesa 2 -2 : Procedurat -Kategoria A
English
Withdrawn 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metoda prove te zakonshme per kabllot qe perdoren ne kushte zjarri-Prova per perhapjen vertikale te flakes te telave ose kabllove te mbledhura tufe vertikalisht -Pjesa 2 -3 : Procedurat -Kategoria B
English
Withdrawn 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metoda prove te zakonshme per kabllot qe perdoren ne kushte zjarri -Prova per perhapjen vertikale te flakes te telave ose kabllove te mbledhura tufe vertikalisht -Pjesa 2 -4 : Procedurat -Kategoria C
English
Withdrawn 
2013-05-07 
12 
17 € 
PDF
Blej
Metoda prove te zakonshme per kabllot qe perdoren ne kushte zjarri -Prova per perhapjen vertikale te flakes te telave ose kabllove te mbledhura tufe vertikalisht -Pjesa 2 -5 : Procedurat -Kabllot e vogla -Kategoria D
185 gjetur, faqja1 nga10 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1