Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2011-08-26 
21 
25 € 
PDF
Blej
Menaxhimi ndërtimit Terminologjia dhe fusha e shërbimeve
English
Withdrawn 
2007-08-15 
85 
48 € 
PDF
Blej
Grilat, grilat e jashtme, grilat e brendshme -Terminologjia, fjalorthi dhe përkufizimet
English
Published 
2014-09-08 
15 
20 € 
PDF
Blej
Dyer dhe porta tregtare dhe per garazhe -Terminologjia -Pjesa 1 : Tipet e dyerve
English
Published 
2014-09-08 
15 
20 € 
PDF
Blej
Dyer dhe porta tregtare dhe per garazhe -Terminologjia -Pjesa 2 : Pjeset e dyerve
English
Withdrawn 
2010-02-11 
104 
51 € 
PDF
Blej
Gurë natyralë -Kriteret e emërtimit
English
Withdrawn 
2015-01-21 
17 
22 € 
PDF
Blej
Bitumi dhe lidhësa bituminoze-Terminologjia
English
Withdrawn 
2010-10-06 
31 
29 € 
PDF
Blej
Drita dhe ndriçimi - Termat bazë dhe kriteret për specifikimin e kërkesave për ndriçimin
English
Published 
2023-07-25 
67 
42 € 
PDF
Blej
Drita dhe ndriçimi - Termat bazë dhe kriteret për specifikimin e kërkesave për ndriçimin
English
Withdrawn 
2010-02-11 
51 
38 € 
PDF
Blej
Guret natyral -Terminologjia
English
Published 
2010-10-06 
55 
38 € 
PDF
Blej
Ventilimi i ndërtesave -Simbolet, terminologjia dhe simbolet grafike
English
Withdrawn 
2009-03-30 
34 
31 € 
PDF
Blej
Blloqe prej gipsi -Përcaktimetkërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-03-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Tjegulla terrakote dhe bashkuesit -Përcaktimet dhe specifikimet e produkteve
English
Withdrawn 
2009-03-30 
22 
25 € 
PDF
Blej
Lidhësa gipsi dhe suva gipsi -Pjesa 1 : Përcaktimet dhe kërkesat
English
Published 
2019-11-12 
22 
25 € 
PDF
Blej
Lidhësa gipsi dhe suva gipsi -Pjesa 1 : Përcaktimet dhe kërkesat
English
Published 
2014-09-08 
16 
20 € 
PDF
Blej
Materiali i traut nivelues dhe traret nivelues te dyshemese -Percaktimet
English
Published 
2009-03-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Lidhësit, lidhësit e përbërë dhe përzierjet e prodhuara në fabrikë me bazë sulfat kalçiumi për shtresat e holla -Pjesa 1 : Përcaktimet dhe kërkesat
English
Withdrawn 
2009-03-30 
33 
31 € 
PDF
Blej
Fletë të përkulshme për izolim të ujit -Fletë bituminoze të përforcuara për izolim të çative nga uji Përkufizime dhe karakteristika
English
Withdrawn 
2009-03-30 
33 
31 € 
PDF
Blej
Shtresa fleksible për hidroizolim -Përcaktimet dhe karakteristikat e nënshtresave Pjesa 1 : Nënshtresat për mbulimin e çatisë me elementë të vegjël
English
Withdrawn 
2009-03-30 
33 
31 € 
PDF
Blej
Fletët fleksibël për hidroizolim -Përcaktimet dhe karakteristikat e nënshtresave -Pjesa 2 : Nënshtresat për muret
English
Published 
2010-09-02 
16 
20 € 
PDF
Blej
Bujakë për pllaka -Kërkesat, vlerësimi i konformitetit, klasifikimi dhe përcaktimi
70 gjetur, faqja1 nga4 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1