Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2013-05-07 
15 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikimit -Pjesa 2 -20 : Rregullat e zakonshme te projektimit dhe ndertimit -Te pergjithshme
English
Published 
2013-05-07 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikimit -Pjesa 2 -21 : Rregullat e zakonshme te projektimit dhe ndertimit -Perberesit e izolimit PVC
English
Published 
2013-05-07 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikimit -Pjesa 2 -22 : Rregullat e zakonshme te projektimit dhe ndertimit -Perberesit e kellefit PVC
English
Withdrawn 
2013-05-07 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikimit -Pjesa 2 -23 : Rregullat e zakonshme te projektimit dhe ndertimit -Izolimi PE
English
Published 
2023-07-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikimit - Pjesa 2-23: Rregullat e zakonshme të projektimit dhe ndërtimit - Izolim prej polietileni për kabllot shumëçiftëshe të përdorur ne rrjetat e aksesit të telekomunikacionit: Kabllot për mjedise të jashtme
English
Withdrawn 
2011-11-08 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikacionit -Pjesa 2 -24 : Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi -Veshja prej polietileni
English
Published 
2023-07-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikacionit - Pjesa 2-24: Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi - Veshje prej komponimeve të polietilenit
English
Withdrawn 
2011-11-08 
15 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikacionit -Pjesa 2 -25 : Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi -Komponimet izoluese prej polipropileni
English
Published 
2023-07-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikacionit -Pjesa 2 -25 : Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi -Komponimet izoluese prej polipropileni
English
Published 
2011-11-08 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikacionit -Pjesa 2 -26 : Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi -Komponimet izoluese ngadalësuese të flakës së lirë halogjene
English
Withdrawn 
2011-11-08 
15 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikacionit -Pjesa 2 -27 : Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi -Komponimet vshëse termoplastike ngadalësuese të flakës së lirë halogjene
English
Published 
2023-07-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikacionit - Pjesa 2 - 27: Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi - Komponimet veshëse termoplastike ngadalësuese të flakës së lirë halogjene
English
Withdrawn 
2011-11-08 
15 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikacionit -Pjesa 2 -29 : Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi -Komponimet izoluese me rrjetëzim prej polietileni
English
Published 
2011-11-08 
15 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikacionit -Pjesa 2 -30 : Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi -Veshje dhe izolim prej poli(tetrafluoretilen -hegzafluorpropilen)
English
Withdrawn 
2011-04-25 
15 € 
PDF
Blej
Materialet mbuluese izoluese dhe veshëse për cabllot e energjisë së tensionit të ulët Pjesa 1 : Komponentët veshës elastomerike të lidhjeve të tërthorta
English
Published 
2014-01-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Materiale izoluese, ekranizuese dhe mbuluese për kabllo energjie për tension të ulët -Pjesa 1 : Përbërsa izolues elastomerikë të rrjetëzuar
English
Published 
2013-05-07 
10 
15 € 
PDF
Blej
Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët -Pjesa 10 -1 : Materialet veshëse të përziera -Polivinil kloridi i rrjetëzuar (XLPVC)
English
Published 
2013-05-07 
10 
15 € 
PDF
Blej
Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët -Pjesa 10 -2 : Materialet veshëse të përziera -Poliuretan termoplastik
English
Published 
2013-05-07 
15 
20 € 
PDF
Blej
Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrikë të tensionit të ulët -Pjesa 2 -1 : Materialet veshëse elastomerike të rrjetëzuara
English
Published 
2013-05-07 
10 
15 € 
PDF
Blej
Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrikë të tensionit të ulët -Pjesa 2 -2 : Materialet mbuluese elastomerike të rrjetëzuara
52 gjetur, faqja1 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1