Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2015-02-11 
43 
34 € 
PDF
Blej
Vibrimi i tërë trupit – Udhëzime për zvogëlimin e rreziqeve të vibrimit – Pjesa 2: Masat parandaluese në vendin e punës.
English
Published 
2015-02-11 
25 
26 € 
PDF
Blej
Vibrimi i tërë trupit – Udhëzime për zvogëlimin e rreziqeve të vibrimit - Pjesa 1: Metodat teknike të projektimit të makinerisë.
English
Draft 
2024-05-21 
52 
38 € 
PDF
Blej
Vibrime dhe goditje mekanike - Vibrimet e strukturave - Udhëzime për matjen e vibrimeve dhe vlerësimin e ndikimeve të tyre në struktura
English
Published 
2013-11-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Vibracioni mekanik -Deklarimi dhe verifikimi i vlerave të emetimit të vibracionit
English
Published 
2012-09-05 
11 
17 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Udhëzim për projektimin e kushteve të vibrimit të standardeve të sigurisë
English
Published 
2009-08-28 
22 
25 € 
PDF
Blej
Vibrimi mekanik dhe goditja -Izolimi i vibrimit te makinave -Informacion per zbatimin e izolimit te burimit
English
Withdrawn 
2014-09-10 
35 
31 € 
PDF
Blej
Vibrim mekanik -Vibrimi i makinerive rrotulluese të pajisura me kushineta magnetike active -Pjesa 1 : Fjalori
English
Withdrawn 
2007-07-11 
10 
15 € 
PDF
Blej
Vibrimi dhe goditja mekanike -Vibrimi i strukturave të qëndrueshme -Kërkesat specifike për menaxhimin e cilësisë në matjen dhe vlerësimin e vibrimit
English
Published 
2014-09-10 
18 
22 € 
PDF
Blej
Sisteme që gjenerojnë vibrim dhe goditje -Fjalori
English
Published 
2014-09-10 
48 
36 € 
PDF
Blej
Vibrim dhe goditje -Fjalori
English
Withdrawn 
2008-09-29 
35 
31 € 
PDF
Blej
Vibrimet dhe goditjet metalike -Vibrimet e ndërtesave -Udhëzues për matjen e vibrimeve dhe vlerësimin e efekteve të tyre në ndërtesa
11 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1