Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2013-11-25 
23 
25 € 
PDF
Blej
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) -Makinat matëse koordinative (CMM) : Teknikat për përcaktimin e pasigurisë së matjes -Pjesa 3 : Përdorimi i copave të përpunimit ose etaloneve të kalibruara (ISO/TS 15530 -3 : 2004)
English
Published 
2016-10-03 
27 
28 € 
PDF
Blej
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) - Makinat matëse koordinative (CMM): Teknika për përcaktimin e pasigurisë së matjes - Pjesa 1: Pasqyra e përgjithshme dhe karakteristikat metrologjike (ISO/TS 15530-1:2013)
English
Published 
2014-09-10 
49 
36 € 
PDF
Blej
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) -Provat e pranimit dhe të riverifikimit për makinat matëse koordinative (CMM) -Pjesa 1 : Fjalori (ISO 10360 -1 : 2000)
English
Published 
2014-09-10 
14 
18 € 
PDF
Blej
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) -Provat e pranimit dhe të riverifikimit për makinat matëse koordinative (CMM) -Pjesa 3 : Makinat matëse koordinative me bosht të një bangoje rrotulluese si boshti i katërt (ISO 10360 -3 : 2000)
English
Withdrawn 
2014-09-23 
14 
18 € 
PDF
Blej
Specifikimet gjeometrike të produktit (GPS) -Provat e pranimit dhe të verifikimit periodik për makineritë matëse koordinative (CMM) -Pjesa 4 : Makineritë matëse koordinative që përdoren regjimin e matjes së hapjes së figurës
English
Withdrawn 
2014-09-23 
35 
31 € 
PDF
Blej
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) -Provat e pranimit dhe të riverifikimit për makinat matëse koordinative (CMM) -Pjesa 5 : Makinat matëse koordinative që përdorin sisteme sondimi me maja të shumëfishta (ISO 10360 -5 : 2000)
English
Published 
2014-09-10 
22 
25 € 
PDF
Blej
Specifikimet gjeometrike të produktit (GPS) -Provat e pranimit dhe të verifikimit periodik për makineritë matëse koordinative (CMM) -Pjesa 6 : Vlerësimi i gabimeve në llogaritjen e elementëve të asociuar Gauss
English
Published 
2014-09-10 
22 
25 € 
PDF
Blej
Specifikimet gjeometrike të produktit (GPS) -Struktura e sipërfaqes : Metoda e profilit -Kalibrimi i instrumenteve me kontakt (gjilpërë kopjimi)
English
Withdrawn 
2014-09-10 
20 
23 € 
PDF
Blej
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) -Inspektimi duke matur pjesët punuese dhe pajisjet matëse -Pjesa 1 : Rregullat për të provuar konformitetin ose jo konformitetin me specifikimet (ISO 14253 -1 : 2013)
English
Withdrawn 
2014-09-23 
42 
34 € 
PDF
Blej
Specifikime Gjeometrike të Produktit (GPS) -Koncepte dhe kërkesa të përgjithshme për pajisjen matëse GPS
English
Published 
2017-07-04 
31 
29 € 
PDF
Blej
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) -Makinat matëse koordinative (CMM) : Teknikat për përcaktimin e pasigurisë së matjes -Pjesa 3 : Përdorimi i copave të përpunimit ose etaloneve të kalibruara (ISO/TS 15530 -3 : 2004)
English
Published 
2014-09-10 
31 
29 € 
PDF
Blej
Specifikime gjeometrike të produkteve (GPS) -Filtrimi -Pjesa 85 : Filtrat sipërfaqsor (areal) morfologjik : segmentimi
English
Published 
2014-09-10 
15 
20 € 
PDF
Blej
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) -Struktura e sipërfaqes -Metoda e profilit -Karakteristikat nominale të instrumenteve në kontakt (dhënës)
English
Published 
2014-09-10 
17 
22 € 
PDF
Blej
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) -Etalonet e gjatësisë -Kalibrat
English
Published 
2014-09-10 
21 
25 € 
PDF
Blej
Specifikime Gjeometrike të Produktit (GPS) -Pajisja matëse dimensionale -Projektimi dhe karakteristikat metrologjike të kalibrave mekanikë
English
Published 
2014-09-10 
16 
20 € 
PDF
Blej
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) -Struktura e sipërfaqes -Metoda e profilit -Etalonet e matjes -Pjesa 1 : Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) -Struktura e sipërfaqes -Kalibrimit i metodës së profilit -Etalonet e matjes
English
Published 
2014-09-10 
22 
25 € 
PDF
Blej
Specifikime të përgjithshme të produktit (GPS) -Struktura e sipërfaqes : Metoda e profilit -Etalonet e matjes -Pjesa 2 : Etalonet e matjes së programeve (ISO 5436 -2 : 2012)
English
Published 
2016-12-20 
56 
38 € 
PDF
Blej
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) - Provat e pranimit dhe të riverifikimit për sistemet matëse koordinative (CMM) - Pjesa 8: CMM me sensor optik në distancë
English
Published 
2016-12-20 
56 
38 € 
PDF
Blej
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) - Provat e pranimit dhe riverifikimit për sistemet matëse koordinative (CMM) - Pjesa 9: CMM me sisteme të shumëfishta kontrolli (ISO 10360-9:2013)
English
Published 
2021-12-20 
19 
23 € 
PDF
Blej
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) - Temperatura normale e referimit për specifikimin gjeometrik të produktit dhe verifikimi (ISO 1:2016)
43 gjetur, faqja1 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1