Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2013-05-13 
50 
36 € 
PDF
Blej
Kriteret e ndikimit nga djegja apo lëndimi i kokës dhe i qafës -Udhëzues për komitetet e CEN në standardet e helmetave
English
Published 
2016-01-11 
26 
26 € 
PDF
Blej
Dokument udhëzues për hartimin e standardeve CEN/TC 158
English
Withdrawn 
2015-11-03 
36 
32 € 
PDF
Blej
Udhëzues për përzgjedhje, përdorim dhe mirëmbajtje të mbrojtësve profesional të syve dhe fytyrës
English
Published 
2014-09-30 
21 
25 € 
PDF
Blej
Helmetat për skiatoret alpinistë
English
Published 
2016-01-11 
26 
26 € 
PDF
Blej
Helmetat për çiklistët me pedal dhe patinatorët
English
Published 
2013-05-13 
20 
23 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse nga goditjet për fëmijët e rinj
English
Published 
2013-05-13 
27 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje për alpinizëm -Helmetat për alpinistët -Kërkesa për sigurinë dhe metodat e provave
English
Withdrawn 
2013-05-13 
13 
18 € 
PDF
Blej
Rrjetat e sigurimiit -Pjesa 1 : Kërkesat për sigurinë për kufijtë e pozicionimit
English
Published 
2016-12-14 
10 
15 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse - Metodat e provave - Pjesa 1: Kushet dhe kondicionimi
English
Published 
2014-09-30 
15 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse -Metodat e provave -Pjesa 1 : Kushet dhe kondicionimi
English
Published 
2014-09-30 
13 
18 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse -Metodat e provave -Pjesa 10 : Rezistenca ndaj nxehtësisë rrezatuese
English
Published 
2014-09-30 
14 
18 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse -Metodat e provave -Pjesa 2 : Absorbimi i goditjes
English
Published 
2016-12-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse - Metodat e provave - Pjesa 3: Rezistenca ndaj depërtimit
English
Published 
2014-09-30 
15 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse -Metodat e provave -Pjesa 3 : Rezistenca ndaj depërtimit
English
Published 
2014-09-30 
13 
18 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse -Metodat e provave -Pjesa 4 : Efikasiteti i sistemit mbajtes
English
Published 
2014-09-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse -Metodat e provave -Pjesa 5 : Qendrushmeria e sistemit mbajtes
English
Published 
2014-09-30 
12 
17 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse -Metodat e provave -Pjesa 6 : Fusha e pamjes
English
Published 
2016-12-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse - Metodat e provave - Pjesa 7: Rezistenca ndaj flakës
English
Published 
2014-09-30 
15 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse -Metodat e provave -Pjesa 7 : Rezistenca ndaj flakës
English
Published 
2016-12-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse - Metodat e provave - Pjesa 8: Vetitë elektrike
84 gjetur, faqja1 nga5 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1