Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2014-09-30 
111 
51 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Fjalori
English
Published 
2022-07-21 
50 
36 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Udhëzime për përzgjedhjen, përdorimin, kujdesin dhe mirëmbajtjen e veshjeve mbrojtëse kimike
English
Withdrawn 
2013-05-13 
23 
25 € 
PDF
Blej
Udhëzues për zgjedhjen, perdorimin, kujdesin dhe mirëmbajtjen e veshjeve mbrojtëse kundra nxehtësisë dhe flakës
English
Withdrawn 
2013-05-13 
32 
29 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Udhëzime për përzgjedhjen, përdorimin, kujdesin dhe mirëmbajtjen e veshjeve mbrojtëse kimike
English
Published 
2014-09-30 
44 
34 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Mbrojtës dore, krahu, këmbe, gjenitale dhe qafe për përdorim në hockey në akull -Mbrojtës për lojtarët si edhe portierët -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2014-09-30 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metodat e provës së harkut elektrik për materialet dhe veshjet, për përdorim nga punëtorët të rrezikuar nga ekspozimi ndaj harkut elektrik
English
Withdrawn 
2014-09-30 
12 
17 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse kundra ndotjes radioaktive -Pjesa 1 : Kërkesat dhe metodat e provës për veshjet mbrojtëse me ajrosje (ventilim), kundra ndotjes radioaktive grimcor
English
Published 
2022-07-21 
35 
31 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse kundër grimcave të përqëndruara në ajër duke përfshirë ndotjen radioaktive - Pjesa 1: Kërkesat dhe metoda prove për veshjet mbrojtëse me ajrosje (ventilim) për mbrojtjen e trupit dhe rrugëve të frymëmarrjes
English
Withdrawn 
2019-03-26 
35 
31 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse kundra ndotjes radioaktive -Pjesa 1 : Kërkesat dhe metodat e provës për veshjet mbrojtëse me ajrosje (ventilim), kundra ndotjes radioaktive grimcor
English
Published 
2013-05-13 
14 
18 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse kundër ndotjes radioaktive - Pjesa 2: Kërkesat dhe metodat e provës për veshjet mbrojtëse jo të ventiluara kundër grimcave të ndotjes radioaktive
English
Published 
2015-11-03 
45 
34 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtese - Dorashkat dhe mbrojteset e kraheve per mbrojtjen nga prerjet dhe plagosjet nga thikat e dores - Pjesa 1: Doreza dhe mbrojtese te kraheve me veshje me - talike
English
Published 
2015-11-03 
18 
22 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtese - Dorashkat dhe mbrojteset e kraheve per mbrojtjen nga prerjet dhe plagosjet nga thikat e dores - Pjesa 2: Dorashkat me thurje zinxhir dhe mbrojteset e kraheve
English
Published 
2013-05-13 
16 
20 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Dorashkat dhe mbrojteset e kraheve për mbrojtjen nga prerjet dhe plagosjet nga thikat e dores -Pjesa 3 : Prova në prerje me goditje tekstileve, lekurës dhe materialeve të tjera
English
Published 
2013-05-13 
13 € 
PDF
Blej
Veshje mbojtëse -Vetitë elektrostatike -Pjesa 2 : Metoda e provës për matjen e rezistences elektrike neper material(rezistenca verikale)
English
Published 
2013-05-13 
22 
25 € 
PDF
Blej
Veshje mbojtëse -Vetitë elektrostatike -Pjesa 3 : Metodat e provës për matjen e rënies së ngarkesës
English
Withdrawn 
2010-09-23 
11 
17 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Vetitë elektrostatike -Pjesa 5 : Performanca e materialit dhe kërkesat e projektimit
English
Published 
2022-07-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Vetitë elektrostatike -Pjesa 5 : Performanca e materialit dhe kërkesat e projektimit
English
Withdrawn 
2013-05-13 
10 
15 € 
PDF
Blej
Veshje mbojtëse -Veshje me pamshmeri për perdorim jo profesional -Metodat e provave dhe kërkesat
English
Published 
2013-05-13 
16 
20 € 
PDF
Blej
Dorashka mbrojëse për saldatorët
English
Withdrawn 
2014-09-30 
15 
20 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse ndaj produkteve kimike të lëngshme -Kërkesat e performancës për veshjet mbrojtëse kimike që japin një mbrojtje të kufizuar ndaj produkteve kimike të lëngëta ( pajisje të Tipit 6 dhe Tipit PB (6))
111 gjetur, faqja1 nga6 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1