Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2014-09-30 
12 
17 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse kundra ndotjes radioaktive -Pjesa 1 : Kërkesat dhe metodat e provës për veshjet mbrojtëse me ajrosje (ventilim), kundra ndotjes radioaktive grimcor
English
Published 
2022-07-21 
35 
31 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse kundër grimcave të përqëndruara në ajër duke përfshirë ndotjen radioaktive - Pjesa 1: Kërkesat dhe metoda prove për veshjet mbrojtëse me ajrosje (ventilim) për mbrojtjen e trupit dhe rrugëve të frymëmarrjes
English
Withdrawn 
2019-03-26 
35 
31 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse kundra ndotjes radioaktive -Pjesa 1 : Kërkesat dhe metodat e provës për veshjet mbrojtëse me ajrosje (ventilim), kundra ndotjes radioaktive grimcor
English
Published 
2013-05-13 
14 
18 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse kundër ndotjes radioaktive - Pjesa 2: Kërkesat dhe metodat e provës për veshjet mbrojtëse jo të ventiluara kundër grimcave të ndotjes radioaktive
English
Published 
2009-08-28 
32 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Vlerësimi zvogëlimi i rreziqeve që lindin nga rrezatimi që emetojnë makineritë - Parime të përgjithshme
English
Withdrawn 
2009-10-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Vlerësimi zvogëlimi I rreziqeve që lindin nga rrezatimi që emetojnë makineritë -Parime të përgjithëshme
English
Published 
2016-06-16 
15 
20 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Vlerësimi zvogëlimi i rreziqeve që lindin nga rrezatimi që emetojnë makineritë - Pjesa 3: Zvogëlimi i rrezatimit me anë të ngadalsimit ose të ekranizimit
English
Published 
2016-06-16 
24 
26 € 
PDF
Blej
Ekranet për vendet e punës me lazër – Kërkesat për sigurinë dhe provat
English
Withdrawn 
2014-11-24 
55 
38 € 
PDF
Blej
Matja dhe vlerësimi i ekspozimit personal të rrezatimit optik jokoherent -Pjesa 2: Rrezatimet e dukshme dhe infra të kuqe të emetuara nga burime artificiale në vendin e punës
English
Published 
2014-09-10 
55 
38 € 
PDF
Blej
Matja dhe vlerësimi i ekspozimit personal të rrezatimit optik jokoherent -Pjesa 2 : Rrezatimet e dukshme dhe infra të kuqe të emetuara nga burime artificiale në vendin e punës
English
Published 
2014-09-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Dorashka mbrojtëse kundra rrezatimit jonizues dhe kundra ndotjes radioaktive
English
Published 
2013-05-07 
11 
17 € 
PDF
Blej
Kufizimi i ekspozimit të njeriut ndaj fushave elektromagnetike të pajisjeve që punojnë në diapazonin e frekuencave 0 Hz deri 300 GHz, që përdoren në Mbikqyrjen e Pajisjeve Elektronike (EAS), në Identifikimin e Frekuencave të Radios (RFID) dhe në aplikime të ngjashme me to
English
Withdrawn 
2013-05-07 
15 € 
PDF
Blej
Standard i pergjithshem për të vërtetuar përputhjen e aparateve elektrike dhe elektronike me fuqi te ulet me kufizimet baze qe lidhen me ekspozimin e njeriut ndaj fushave elektromagnetike (10 MHz -300 GHz) -Publiku i zakonshem
English
Published 
2013-11-26 
73 
45 € 
PDF
Blej
Udhëzues për koordinimet lëvizjet dhe shkallët që përdoren për pajisjet e radioterapisë
14 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1