Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2011-04-25 
13 € 
PDF
Blej
Udhëzues për instalimin elektrik Përzgjedhja dhe ngritja e pajisjeve elektrike -Sisteme të përcjellësave lidhës -Kufizimi i rritjes së temperaturës të ndërfaqeve lidhëse
English
Withdrawn 
2014-09-30 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metodat e provës së harkut elektrik për materialet dhe veshjet, për përdorim nga punëtorët të rrezikuar nga ekspozimi ndaj harkut elektrik
English
Draft 
2024-05-21 
42 
34 € 
PDF
Blej
Punime nën tension - Distancat minimale të afrimit - Pjesa 2: Metoda e përcaktimit të distancës së komponentit elektrik për sistemet AC nga 1,0 kV në 72,5 kV
English
Withdrawn 
2014-07-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Automjete elektrike te levizjes ne rruge -Kerkesat specifike per sigurine -Pjesa 3 : Mbrojtja e perdoruesve nga rreziqet e shkaktuara nga energjia elektrike
English
Published 
2010-09-23 
26 
26 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse me izolim elektrik për instalimet me tension të ulët
English
Published 
2015-11-04 
17 
22 € 
PDF
Blej
Helmetat me izolim elektrik për përdorim në instalimet me tension të ulët
English
Published 
2016-02-18 
43 
34 € 
PDF
Blej
Shkopinj izolues elektrik shumëqëllimësh që duhet të punojnë në instalime të tensionit të lartë
English
Withdrawn 
2018-06-18 
48 
36 € 
PDF
Blej
Punime nën tension-Veshjet përçuese për përdorim në tension nominal deri në 800 kV rrymë alternative dhe ± 600 kV rrymë e vazhduar
English
Published 
2011-04-25 
46 
36 € 
PDF
Blej
Punime nën tension -Shtresë mbrojtëse izoluese elektrike
English
Withdrawn 
2008-02-14 
49 
36 € 
PDF
Blej
Mbrojtja nga goditja elektrike -Aspekte të përbashkëta për instalimin dhe pajisjet
English
Published 
2018-06-18 
124 
55 € 
PDF
Blej
Mbrojtja nga goditja elektrike-Aspekte të përbashkëta për instalimin dhe pajisjet
English
Published 
2018-06-18 
134 
55 € 
PDF
Blej
Punime nën tension-Pajisje portative për tokëzimin ose për tokëzimin dhe lidhjen e shkurtër
English
Published 
2013-05-07 
54 
38 € 
PDF
Blej
Puna nën tension -Mbështetëset, morsetat ngjitëse dhe pjesët ndihmëse të tyre
English
Withdrawn 
2013-05-07 
156 
61 € 
PDF
Blej
Punime nën tension -Detektorët e tensionit -Pjesa 3 : Tipi bipolar i tensionit të ulët
English
Published 
2015-06-24 
49 
36 € 
PDF
Blej
Punime nën tension-Largësitë minimale të afrimit për sistemet me rrymë alternative të tensionit që përfshihet brenda 72,5 kV dhe 800 kV-Një metodë llogaritjeje
English
Published 
2023-09-26 
15 
20 € 
PDF
Blej
Shkallet e mbrojtjes të ofruara nga mbylljet (kodi IP)
English
Published 
2023-09-26 
13 € 
PDF
Blej
Shkallet e mbrojtjes të ofruara nga mbylljet (kodi IP)
English
Published 
2023-09-26 
30 
29 € 
PDF
Blej
Shkallet e mbrojtjes të ofruara nga mbylljet (kodi IP)
English
Published 
2023-09-26 
13 € 
PDF
Blej
Shkallët e mbrojtjes të ofruara nga mbylljet (kodi IP)
English
Published 
2024-03-26 
165 
61 € 
PDF
Blej
Punime nën tension - Detektorët e tensionit - Pjesa 3: Tipi bipolar i tensionit të ulët
20 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1