Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2010-02-11 
66 
42 € 
PDF
Blej
Udhëzim për pajisjen që synon të rrisë sigurinë për parandalimin e shpërthimeve
English
Draft 
2024-06-06 
12 
17 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Qelq kundër goditjes - Prova dhe klasifikimi i rezistencës kundër presionit shpërthyes
English
Withdrawn 
2017-08-01 
46 
36 € 
PDF
Blej
Atmosferat shperthyese -Parandalimi dhe mbrojtja nga shperthimi Pjesa 1 : Konceptet baze dhe metodologjia
English
Published 
2023-06-30 
49 
36 € 
PDF
Blej
Atmosferat shperthyese -Parandalimi dhe mbrojtja nga shperthimi Pjesa 1 : Konceptet baze dhe metodologjia
English
Withdrawn 
2009-08-28 
42 
34 € 
PDF
Blej
Atmosferat shperthyese -Parandalimi dhe mbrojtja nga shperthimi Pjesa 2 : Konceptet baze dhe metodologjia per shfrytezimin e minierave
English
Published 
2020-09-01 
36 
32 € 
PDF
Blej
Atmosferat shpërthyese - Parandalimi dhe mbrojtja nga shpërthimi - Pjesa 2: Konceptet bazë dhe metodologjia për shfrytëzimin e minierave
English
Withdrawn 
2010-02-11 
44 
34 € 
PDF
Blej
Ndaluesit e flakes -Kërkesat për performancen , metodat e provave dhe kufijtë për perdorimin
English
Published 
2014-09-08 
14 
18 € 
PDF
Blej
Dyert, dritaret dhe grilat -Rezistenca ndaj shperthimit -Kerkesat dhe klasifikimi -Pjesa 1 : Tubat kundra goditjes
English
Published 
2014-09-08 
13 € 
PDF
Blej
Dyert, dritaret dhe grilat -Rezistenca ndaj shperthimit -Kerkesat dhe klasifikimi -Pjesa 2 : Prova e diapazonit
English
Published 
2014-09-08 
13 
18 € 
PDF
Blej
Dyert, dritaret dhe grilat -Rezistenca ndaj shperthimit -Metoda e proves -Pjesa 1 : Tubat kundra goditjes
English
Published 
2014-09-08 
19 
23 € 
PDF
Blej
Dyert, dritaret dhe grilat -Rezistenca ndaj shperthimit -Metoda e proves -Pjesa 2 : Prova e diapazonit
English
Withdrawn 
2008-02-14 
25 
26 € 
PDF
Blej
Mjediset potencialisht eksplozive -Termat dhe përkufizimet për pajisjet dhe sistemet mbrojtëse të destinuara për tu përdorur në mjediset potencialisht eksplozive
English
Published 
2017-08-01 
29 
28 € 
PDF
Blej
Mjediset potencialisht eksplozive -Termat dhe përkufizimet për pajisjet dhe sistemet mbrojtëse të destinuara për tu përdorur në mjediset potencialisht eksplozive
English
Withdrawn 
2010-02-11 
75 
45 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për përdorim në atmosferat potencialisht shpërthyese Pjesa 1 : Metoda bazë dhe kërkesat
English
Withdrawn 
2017-08-01 
75 
45 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për përdorim në atmosferat potencialisht shpërthyese Pjesa 1 : Metoda bazë dhe kërkesat
English
Withdrawn 
2010-02-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për atmosferat potencialisht shpërthyese -Pjesa 2 : Mbrojtja prej mbylljes me qarkullim të kufizuar "fr"
English
Withdrawn 
2010-02-11 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për atmosferat potencialisht shpërthyese -Pjesa 3 : Mbrojtja prej mbylljes kundrazjarrit "d"
English
Withdrawn 
2010-02-11 
31 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për atmosferat potencialisht shperthyese -Pjesa 5 : Mbrojtja me anë te sigurisë konstruktive ''C''
English
Withdrawn 
2010-02-11 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për atmosferat potencialisht shpërthyese -Pjesa 6 : Mbrojtja prej kontrollit të burimit të ndezjes "b"
English
Withdrawn 
2010-02-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për atmosferat potencialisht shperthyese -Pjesa 8 : Mbrojtja me anë të zhytjes në leng ''K''
59 gjetur, faqja1 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1