Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2013-05-13 
10 
15 € 
PDF
Blej
Sistemet e kufizimit (sigurisë) në rrugë -Udhëzues për mekanikën kompjuterike të provës së përplasjes (goditjes) ndaj sistemit të kufizimit në rrugë -Pjesa 1 : Informacion me referencë të përbashkët dhe raportimi Road restraint systems -Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system -Part 1 : Common reference information and reporting
English
Withdrawn 
2013-05-13 
32 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e kufizimit (sigurisë) në rrugë -Udhëzues për mekanikën kompjuterike të provës së përplasjes (goditjes) ndaj sistemit të kufizimit në rrugë -Pjesa 2 : Modelimi dhe verifikimi i automjetit
English
Withdrawn 
2013-05-13 
46 
36 € 
PDF
Blej
Sistemet e kufizimit në rrugë -Pjesa 8 : Sistemet e kufizimit në rrugë për motorçiklista në gjendje që të zvogëlojnë forcën e goditjes të motorçikletës në rast përplasje me barierat e sigurisë
English
Withdrawn 
2011-04-25 
19 
23 € 
PDF
Blej
Efektet e rrymës në qëniet njerëzore dhe kafshët -Pjesa 4 : Efektet e rrufeve mbi qëniet njerëzore dhe kafshët
English
Withdrawn 
2011-04-25 
61 
42 € 
PDF
Blej
Efektet e rrymës në qëniet njerëzore dhe kafshët -Pjesa 1 : Aspekte të përgjithëshme
English
Withdrawn 
2011-04-25 
42 
34 € 
PDF
Blej
Efektet e rrymës në qëniet njerëzore dhe kafshët -Pjesa 2 : Aspekte të veçanta
English
Published 
2012-11-20 
30 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e kufizimit rrugor -Pjesa 2 : Klasat e performances, kriteret e pranimit dhe te proves se goditjes dhe metodat e proves per barierat e sigurise
English
Published 
2012-11-20 
30 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e kufizimit rrugor -Pjesa 3 : Klasat e performancës Kriteret e pranimit të provës së goditjes dhe metodat e provës për amortizuesit e goditjes
English
Withdrawn 
2009-03-30 
35 
31 € 
PDF
Blej
Sisteme frenimi në rrugë -Pjesa 5 : Kërkesat e produktit dhe vlerësimi I konformitetit për sistemet e frenimit të automjeteve
English
Withdrawn 
2012-11-20 
30 
29 € 
PDF
Blej
Sisteme inteligjente transporti-eSafety-Kërkesat operative eCall Pan Evropiane
English
Withdrawn 
2010-09-23 
26 
26 € 
PDF
Blej
Udhëzues për përzgjedhjen, instalimin, përdorimin dhe mirëmbajtjen e aparateve për zbulimin dhe matjen e gazrave të djegshëm ose të oksigjenit
English
Withdrawn 
2012-11-20 
23 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e kufizimit rrugor -Pjesa 4 : Klasat e performancës, kriteret e pranimit të provës së goditjes dhe metodat e provës për ekstremitetet dhe rakordimet e barierave të sigurisë
12 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1