Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2014-11-24 
419 
91 € 
PDF
Blej
Rrjet i hapur komunikimi të dhënash për automatizimin, kontrollet dhe menaxhimin e teknikave të ndërtimit -Protokolli i rrjetit të kontrollit -Pjesa 1:Grupi i protokollit
English
Published 
2014-11-24 
23 
25 € 
PDF
Blej
Rrjet i hapur komunikimi të dhënash për automatizimin, kontrollet dhe menaxhimin e teknikave të ndërtimit -Protokolli i rrjetit të kontrollit -Pjesa 2:Ndërlidhja e pales së mpleksur
English
Published 
2014-11-24 
19 
23 € 
PDF
Blej
Rrjet i hapur komunikimi të dhënash për automatizimin, kontrollet dhe menaxhimin e teknikave të ndërtimit -Protokolli i rrjetit të kontrollit -Pjesa 3:Specifikimi i kanalit për linjën e fuqisë
English
Published 
2014-11-24 
66 
42 € 
PDF
Blej
Rrjet i hapur komunikimi të dhënash për automatizimin, kontrollet dhe menaxhimin e teknikave të ndërtimit -Protokolli i rrjetit të kontrollit -Pjesa 4:Kominikimi i IP
English
Published 
2014-11-24 
62 
42 € 
PDF
Blej
Komunikim i hapur i të dhënave për automatizimin, rregullimin dhe menaxhimi teknik i ndërtesave -Protokolli i kontrollit të rrjetit -Pjesa 5: Implementimi
English
Withdrawn 
2014-11-24 
578 
97 € 
PDF
Blej
Rrjet i hapur i komunikimit të të dhënave për automatizimin,kontrollet dhe menaxhimin e teknikave të ndërtimit - Protokolli i rrjetit të kontrollit - Pjesa 6: Elementet e aplikimit
English
Published 
2014-09-08 
20 
23 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e punimeve të ndërtimit -Deklaratat e produktit mjedisisor -Formati i komunikimit i biznesit me biznesin
English
Published 
2019-03-26 
12 € 
PDF
Blej
Sisteme elektronike për banesa dhe ndërtesa (HBES) -Pjesa 4 -3 : Shtresa të pavarura nga mjeti transmetimit -Komunikimi përmes IP
English
Withdrawn 
2014-11-24 
39 
32 € 
PDF
Blej
Automatizimit i Ndërtimit dhe sistemet e kontrollit -Pjesa 1: Specifikimi i projektit dhe zbatimi (ISO 16484-1:2010)
English
Published 
2014-11-24 
69 
42 € 
PDF
Blej
Sistemet e automatizimit dhe të kontrollit në ndërtim (BACS) -Pjesa 2: Pajisja (ISO 16484-2:2004)
English
Published 
2014-11-24 
86 
48 € 
PDF
Blej
Sistemet e automatizimit dhe të kontrollit në ndërtim (BACS) Pjesa 3: Funksionet (ISO 16484-3:2005)
English
Withdrawn 
2014-11-24 
1044 
131 € 
PDF
Blej
Sistemet e automatizimit dhe të kontrollit në ndërtim -Pjesa 5: Protokolli i komunikimit i të dhënave (ISO 16484-5:2014)
English
Withdrawn 
2014-11-24 
569 
97 € 
PDF
Blej
Sistemet e automatizimit dhe të kontrollit në ndërtim -Pjesa 6:Prova e komformitetit të komunikimit të të dhënave (ISO 16484-6:2014)
English
Withdrawn 
2014-09-08 
1044 
131 € 
PDF
Blej
Sistemet e automatizimit dhe të kontrollit në ndërtim -Pjesa 5 : Protokolli i komunikimit të të dhënave
English
Published 
2023-09-15 
51 
38 € 
PDF
Blej
Organizimi dhe dixhitalizimi i informacionit rreth ndërtesave dhe punimeve të inxhinierisë civile, duke përfshirë modelimin e informacionit të ndërtesave (BIM) - Menaxhimi i informacionit duke përdorur modelimin e informacionit të ndërtesave - Pjesa 1: Konceptet dhe parimet (ISO 19650-1:2018)
15 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1