Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2016-07-13 
11 
17 € 
PDF
Blej
Aspekte mjedisore të sistemeve me tuba prej hekuri të farkëtueshëm për zbatime në ujësjellës dhe kanalizime
English
Published 
2016-07-20 
49 
36 € 
PDF
Blej
Sistemet e kanalizimeve dhe tubacioneve - plastike - Sisteme të sjelljes së ujit ose të shkarkimit jashtë strukturës së ndërtesave - Praktikat për instalimet nën tokë
English
Withdrawn 
2014-01-14 
18 
22 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve të ujit të shiut për përdorim të jashtëm mbi tokë -Polivinil kloridi i pa plastifikuar (PVC -U) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
37 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin/kullimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza pa presion -Lëndët plastike të përforcuara me xham me termovendosje ( GRP ) të bazuara në rezinën e poliesterit të pa saturuar ( UP ) -Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Published 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Udhëzues për përdorimin e EN 598
English
Published 
2016-02-18 
44 
34 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për furnizimin me ujë, dhe për drenazhimin dhe kullimin e ujërave të zeza nën presion - Polietileni (PE) - Pjesa 7: Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
26 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës -Polipropileni (PP) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike nëntokësore pa presion për kullimin dhe drenazhimin -Polipropileni me modifikues mineral (PP -MD) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin/kullimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza pa presion -Polipropileni (PP) -Pjesa 3 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Sisemet e tubacioneve plastike -Sistemet e tubacioneve termoplastike për ujra të zeza dhe shkarkim mbeturinash -Metodat e provës për hermeticitet me ajër e bashkimeve
English
Published 
2009-03-30 
32 
29 € 
PDF
Blej
Tubat dhe rekorderitë e tubave prej çeliku të galvanizuar në të nxehtë dhe me saldim gjatësorë , me bokoll bashkuese për sistemet e ujrave të shkarkimit -Pjesa 1 : Kërkesat , provat , kontrolli i cilësisë
English
Published 
2016-07-13 
63 
42 € 
PDF
Blej
Tuba dhe rakorderitë e tubave prej çeliku të galvanizuar në të nxehte dhe me saldim gjatësor. me bokull bashkuese për sistemet e ujërave të shkarkimit - Pjesa 2: Përmasat
English
Withdrawn 
2009-03-30 
26 
26 € 
PDF
Blej
Tubat dhe rekorderitë e tubave prej çeliku inoksidabël dhe me saldim gjatësor, me bokall bashkuese për sistemet e ujrave të shkarkimit-Pjesa 1 : Kërkesat, provat, kontrolli i cilësisë
English
Published 
2013-12-11 
11 
17 € 
PDF
Blej
Tubat dhe rekoreritë e tubave prej qeliku inoksidabël dhe me saldim gjatësor, me bookoll bashkuese per sistemet e ujrave të shkarkimit -Pjesa1 : Kërkesat,provat ,kontrolli I cilësisë
English
Withdrawn 
2014-01-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza nën presion -Polietileni (PE) Pjesa 1 : Të përgjithshme
English
Withdrawn 
2022-11-09 
28 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza nën presion -Polietileni (PE) - Pjesa 2: Tubat
English
Withdrawn 
2014-01-14 
30 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza nën presion -Polietileni (PE) -Pjesa 2 : Tubat
English
Published 
2016-06-16 
45 
34 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike nën presion për furnizim me ujë dhe për drenazhimin dhe kanalizimin e ujërave të zeza - Polietileni (PE) - Pjesa 3: Rakorderitë
English
Withdrawn 
2014-01-14 
43 
34 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike nën presion për furnizim me ujë dhe për drenazhimin dhe kanalizimin e ujrave të zeza -Polietileni (PE) -Pjesa 3 : Rakorderitë
English
Withdrawn 
2014-01-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Sisteme të tubacioneve plastike për furnizim me ujë -Polietileni (PE) Pjesa 5 : Përshtatshmëria (fitnes) për qëllimin e sistemit
41 gjetur, faqja1 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1