Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2015-05-12 
21 
25 € 
PDF
Blej
Lehtësira për spektatorët - Kriteri i planit urbanistik për shërbimin e fushave të sportit - Pjesa 2:Karakteristikat dhe situatat kombëtare
English
Published 
2015-05-12 
10 
15 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet e fushave sportive - Përcaktimi i qëndrueshmërisë së fushave sportive sintetike me ndikim të përsëritur
English
Draft 
2024-04-15 
58 
38 € 
PDF
Blej
Pishina të brendshme - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme duke përfshirë sigurinë dhe metodat e provës
English
Draft 
2024-04-15 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pishina të brendshme - Pjesa 2: Kërkesat specifike duke përfshirë sigurinë dhe metodat e provës për pishinat në ambient të jashtëm
English
Draft 
2024-04-15 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pishina të brendshme - Pjesa 3: Kërkesat specifike duke përfshirë sigurinë dhe metodat e provës për pishinat mbi sipërfaqe të tokës
English
Draft 
2024-04-15 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pishina të brendshme - Sistemet e ujit - Pjesa 1: Sistemet e filtrimit - Kërkesat dhe metodat e provës
English
Draft 
2024-04-15 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pishina të brendshme - Sistemet e ujit - Pjesa 2: Sistemet e qarkullimit - Kërkesat dhe metodat e provës
English
Draft 
2024-04-15 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pishina të brendshme - Sistemet e ujit - Pjesa 3: Trajtimi i ujit - Kërkesat
English
Draft 
2024-04-15 
31 
29 € 
PDF
Blej
Pishina të vogla - Kërkesa specifike duke përfshirë sigurinë dhe metodat e proves për pishinat e vogla
English
Draft 
2024-04-15 
80 
45 € 
PDF
Blej
Pishinat e brendshme - Efiçenca e performancës mjedisore - Vlerësimi i performancës, metodologjia dhe klasifikimi i përdorimit të pishinave të jashtme dhe pajisjeve të tyre
English
Withdrawn 
2009-12-14 
42 
34 € 
PDF
Blej
Dritë dhe ndriçim -Ndriçimi në sporte
English
Published 
2022-11-09 
52 
38 € 
PDF
Blej
Dritë dhe ndriçim - Ndriçimi në sporte
English
Withdrawn 
2009-12-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për zonat sportive -Përcaktimi i forcës së bashkimit të sipërfaqeve sintetike
English
Published 
2018-12-31 
14 
18 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për zonat sportive -Përcaktimi i forcës së bashkimit të sipërfaqeve sintetike
English
Withdrawn 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Sipërfaqe për mjedise sportive -Procedura për përgatitjen e pjesëve për testim të plisave sintetikë dhe tekstili
English
Published 
2018-12-31 
10 
15 € 
PDF
Blej
Sipërfaqe për mjedise sportive -Procedura për përgatitjen e pjesëve për testim të plisave sintetikë dhe tekstili
English
Withdrawn 
2009-12-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Spërfaqet për zonat sportive -Përcakimi i vetive të tendosjes në tërheqje të sipërfaqeve sportive sintetike
English
Published 
2009-12-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet par zonat sportive -Metodat e provës -Parcaktimi i mbulesës prej plisash bari (livadhi) natyral të tokës
English
Published 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Siparfaqet për zonat sportive -Përcaktimi i thellësisë së drizës së livadhit natyral
English
Published 
2012-12-21 
13 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet për zonat sportive -Përcaktimi i lartësisë së plisit të livadhit natyral
80 gjetur, faqja1 nga4 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1