Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2013-05-13 
10 
15 € 
PDF
Blej
Sistemet e kufizimit (sigurisë) në rrugë -Udhëzues për mekanikën kompjuterike të provës së përplasjes (goditjes) ndaj sistemit të kufizimit në rrugë -Pjesa 1 : Informacion me referencë të përbashkët dhe raportimi Road restraint systems -Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system -Part 1 : Common reference information and reporting
English
Withdrawn 
2013-05-13 
32 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e kufizimit (sigurisë) në rrugë -Udhëzues për mekanikën kompjuterike të provës së përplasjes (goditjes) ndaj sistemit të kufizimit në rrugë -Pjesa 2 : Modelimi dhe verifikimi i automjetit
English
Withdrawn 
2013-05-13 
46 
36 € 
PDF
Blej
Sistemet e kufizimit në rrugë -Pjesa 8 : Sistemet e kufizimit në rrugë për motorçiklista në gjendje që të zvogëlojnë forcën e goditjes të motorçikletës në rast përplasje me barierat e sigurisë
English
Withdrawn 
2012-11-20 
45 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet për zvogëlimin e zhurmës së trafikut rrugor -Metoda e kontrollit për përcaktimin e performancës akustike -Pjesa 5 : Karakteristika të veçanta -Vlerat në vendpërdorim të pasqyrimit të tingullit dhe izolimit të tingullit të bartur në ajër
English
Withdrawn 
2015-02-11 
45 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet për zvogëlimin e zhurmës së trafikut rrugor - Metoda e kontrollit për përcaktimin e performancës akustike - Pjesa 5: Karakteristika të veçanta - Vlerat në vendpërdorim të pasqyrimit të tingullit dhe izolimit të tingullit të bartur në ajër.
English
Draft 
2024-04-23 
47 
36 € 
PDF
Blej
Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve - Pjesa 1: Përkufizimet, klasifikimi, parime të përgjithshme të projektimit, kërkesat e performancës dhe metoda prove
English
Draft 
2024-04-23 
34 
31 € 
PDF
Blej
Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve - Pjesa 2: Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve prej gize
English
Draft 
2024-04-23 
38 
32 € 
PDF
Blej
Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve - Pjesa 3: Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve prej çeliku ose aliazhe alumini
English
Draft 
2024-04-23 
34 
31 € 
PDF
Blej
Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve - Pjesa 4: Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve prej çeliku të përforcuar me beton
English
Draft 
2024-04-23 
40 
32 € 
PDF
Blej
Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve - Pjesa 5: Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve prej materialesh të përziera
English
Draft 
2024-04-23 
40 
32 € 
PDF
Blej
Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve - Pjesa 6: Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve prej polipropileni (PP), polietileni (PE) ose poli (vinil kloridi) të paplastifikuar (PVC-U)
English
Withdrawn 
2009-03-30 
38 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet e kontrollit të trafikut -Pajisje paralajmëruese rreziku dhe fenerë sinjalizimi sigurie
English
Published 
2019-11-12 
38 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet e kontrollit të trafikut -Pajisje paralajmëruese rreziku dhe fenerë sinjalizimi sigurie
English
Withdrawn 
2009-03-30 
43 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet e kontrollit të trafikut -Drejtuesit sinjalistikë
English
Withdrawn 
2013-11-25 
43 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet e kontrollit të trafikut -Drejtuesit sinjalistikë
English
Published 
2019-11-12 
38 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet e kontrollit të trafikut -Drejtuesit sinjalistikë
English
Withdrawn 
2012-11-20 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kontrolluesit e sinjaleve të trafikut -Kërkesat funksionale të sigurisë
English
Published 
2016-06-16 
29 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet kundër dritave verbuese për rrugët - Pjesa 1: Performanca dhe karakteristikat
English
Withdrawn 
2009-03-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet kundër dritave verbuese për rrugët -Pjesa 1 : Performanca dhe karakteristikat
English
Published 
2012-11-20 
18 
22 € 
PDF
Blej
Sistemet kundër dritave verbuese për rrugët -Pjesa 2 : Metodat e provës
41 gjetur, faqja1 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1