Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2016-07-20 
49 
36 € 
PDF
Blej
Sistemet e kanalizimeve dhe tubacioneve - plastike - Sisteme të sjelljes së ujit ose të shkarkimit jashtë strukturës së ndërtesave - Praktikat për instalimet nën tokë
English
Withdrawn 
2014-01-14 
37 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin/kullimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza pa presion -Lëndët plastike të përforcuara me xham me termovendosje ( GRP ) të bazuara në rezinën e poliesterit të pa saturuar ( UP ) -Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Published 
2016-02-18 
16 
20 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike - Lëndët plastike të përforcuara me xham me termovendosje ( GRP ) të bazuara në rezinën e poliesterit të pa saturuar ( UP) - Udhëzues për analizën strukturore të linjave të tubacioneve të futura në tokë
English
Published 
2013-12-11 
16 
20 € 
PDF
Blej
Rezistenca reaktive e tubave të shkarkimeve dhe ujërave të zeza -Metoda e povës së lëvizjes së reaktivitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
27 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike nëntokësore pa presion për kullimin dhe drenazhimin -Strukturat e sistemeve të tubave në mur të paplastifikuara prej poli (vinil kloridi) (PVC -U), polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) -Pjesa 4 Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
28 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin/kullimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza pa presion -Poliklorurvinili i pa plastifikuar (PVC -U) ,polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) -Pjesa 3 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
26 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për shkarkimin e mbeturinave të tokës ( në temperaturë të ulë dhe të lartë ) brenda strukturës së ndërtesës -Polipropileni (PP) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike nëntokësore pa presion për kullimin dhe drenazhimin -Polipropileni me modifikues mineral (PP -MD) -Pjesa 2 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2014-01-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin/kullimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza pa presion -Polipropileni (PP) -Pjesa 3 : Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
English
Published 
2016-07-13 
63 
42 € 
PDF
Blej
Tuba dhe rakorderitë e tubave prej çeliku të galvanizuar në të nxehte dhe me saldim gjatësor. me bokull bashkuese për sistemet e ujërave të shkarkimit - Pjesa 2: Përmasat
English
Withdrawn 
2022-11-09 
28 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza nën presion -Polietileni (PE) - Pjesa 2: Tubat
English
Withdrawn 
2014-01-14 
30 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza nën presion -Polietileni (PE) -Pjesa 2 : Tubat
English
Published 
2016-06-16 
45 
34 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike nën presion për furnizim me ujë dhe për drenazhimin dhe kanalizimin e ujërave të zeza - Polietileni (PE) - Pjesa 3: Rakorderitë
English
Withdrawn 
2014-01-14 
43 
34 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike nën presion për furnizim me ujë dhe për drenazhimin dhe kanalizimin e ujrave të zeza -Polietileni (PE) -Pjesa 3 : Rakorderitë
English
Published 
2014-01-14 
34 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhime dhe kanalizime të nëndheshme pa presion -Polietileni (PE) -Pjesa 1 : Specifikime për tubat, pajisjet dhe sistemin
English
Withdrawn 
2014-01-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plastikë për drenazhimin dhe kullimin e nëntokës pa presion -Strukturat e sistemeve të tubave në mur të paplastifikuara prej poli (vinil kloridi) (PVC -U), polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) -Pjesa 1 Kërkesa të përgjithshme dhe karakteristikat e performancës
English
Published 
2022-11-09 
30 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plastikë për drenazhimin dhe kullimin e nëntokës pa presion -Strukturat e sistemeve të tubave në mur të paplastifikuara prej poli (vinil kloridi) (PVC -U), polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) -Pjesa 1 Kërkesa të përgjithshme dhe karakteristikat e performancës
English
Withdrawn 
2014-01-14 
48 
36 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubave plastikë për drenazhimin dhe kullimin e nëntokës pa presion -Sistemet e strukturave të tubove murale të pa plastifikueshme prej poli (vinil kloridi) (PVC -U), polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) -Pjesa 2 : Specifikimet për tubat dhe pajisjet me sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme të lëmuar dhe sistemi ,Tipi A
English
Published 
2022-11-09 
55 
38 € 
PDF
Blej
Sisteme tubacionesh plastike për kullimin dhe kanalizimet nëntokësore pa presion - Sisteme tubacionesh me mure të strukturuara prej poli(vinilklorid) të paplastifikuar (PVC-U), polipropilen (PP) dhe polietileni (PE) - Pjesa 2: Specifikimet për tubacionet dhe pajisjet me të lëmuara Sipërfaqja e brendshme dhe e jashtme dhe sistemi, Tipi A
English
Withdrawn 
2014-01-14 
50 
36 € 
PDF
Blej
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhime dhe kanalizime të ujrave të zeza - Sistemet e tubacioneve brenda murit prej polivinil kloridi të paplastifikuar (PVC-U), polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) – Pjesa 3 : Specifikimet për tubat dhe pajisjet me sipërfaqe të brendëshme të lëmuar dhe profile i sistemit të të sipërfaqes së jashtme ,Tipi B
46 gjetur, faqja1 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1