Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2017-07-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve -Bazat dhe interpretimet -Pjesa 10 : Sistemet e series së standardeve EN 81
English
Withdrawn 
2013-09-13 
26 
26 € 
PDF
Blej
Siguria e shkallëve lëvizëse dhe transportierëve -Part 3 : Lidhja midis EN 115 : 1995 dhe amendamentit të tij dhe EN 115 -1 : 2008
English
Withdrawn 
2013-09-13 
24 
26 € 
PDF
Blej
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve -Bazat dhe interpretimet -Pjesa 10 : Sistemet e series së standardeve EN 81
English
Withdrawn 
2016-06-16 
59 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e shkallëve lëvizëse dhe transportierëve - Pjesa 4: Interpretimet në lidhje me familjen e standardeve EN 115
English
Published 
2013-09-13 
161 
61 € 
PDF
Blej
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve -Bazat dhe interpretimet -Pjesa 11 : Interpretimet në lidhje me serinë e standardeve EN 81
English
Published 
2013-09-13 
29 
28 € 
PDF
Blej
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve -Zbatime të veçanta për ashensorët e pasagjerëve dhe ashensorët e pasagjerëve dhe mallrave -Pjesa 76 : Zhvendosja e personave me aftësi të kufizuar duke përdorur ashensorë
English
Withdrawn 
2013-09-13 
21 
25 € 
PDF
Blej
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve -Ashensorët ekzistues -Pjesa 82 : Përmirësimi i mundësisë së hyrjes në ashensorët ekzistues për persona duke përfshirë edhe personat me aftësi të kufizuara
English
Withdrawn 
2009-10-28 
94 
48 € 
PDF
Blej
Siguria e shkallëve lëvizëse dhe transportierëve -Part 1 : Ndërtimi dhe instalimi
English
Published 
2019-04-26 
116 
51 € 
PDF
Blej
Siguria e shkallëve lëvizëse dhe transportierëve - Part 1:Ndërtimi dhe instalimi
English
Withdrawn 
2013-09-13 
33 
31 € 
PDF
Blej
Siguria e shkallëve lëvizëse dhe transportierëve -Part 2 : Rregullat për përmirësimin e sigurisë së shkallëve lëvizëse ekzistuese dhe transportierëve
English
Withdrawn 
2012-09-27 
20 
23 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike -Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, për shkallët lëvizëse dhe për konvejerët për pasagjerët Emetimi
English
Withdrawn 
2016-07-25 
20 
23 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike -Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, për shkallët lëvizëse dhe për konvejerët për pasagjerët Emetimi
English
Withdrawn 
2009-10-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Kompatibiliteti elektromagnetik - Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, shkallët lëvizëse dhe vendkalimet lëvizëse - Imuniteti
English
Withdrawn 
2009-10-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Kompatibiliteti elektromagnetik -Standarde të familjës së produkteve për ashensoret, shkallët mekanike konvejerët për pasagjerët -Rezistenca
English
Published 
2019-03-29 
24 
26 € 
PDF
Blej
Kompatibiliteti elektromagnetik - Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, shkallët lëvizëse dhe vendkalimet lëvizëse - Imuniteti
English
Withdrawn 
2019-04-26 
65 
42 € 
PDF
Blej
Ashensorë (ngritësit) për mallra - Pjesa 1: Ngritësit me platforma të hapura
English
Withdrawn 
2009-08-28 
68 
42 € 
PDF
Blej
Ashensorët (ngritësit) për mallra -Pjesa 1 : Ngritësit me platforme
English
Published 
2019-04-26 
41 
34 € 
PDF
Blej
Ashensorë (ngritësit) për mallra - Pjesa 2: Ngritësit e pjerrët me pajisje transporti të pa hapur
English
Withdrawn 
2009-08-28 
44 
34 € 
PDF
Blej
Ashensorët (ngritësit) për mallra -Pjesa 2 : Ngritësit e pjertë me pajisje të paarritëshme për marrjen e ngarkesës
English
Published 
2020-08-17 
66 
42 € 
PDF
Blej
Pajisje ngritëse që përdoren në ndërtim për njerëz dhe për materialet me kafazë ngritës me drejtim vertikal
48 gjetur, faqja1 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1