Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Draft 
2022-06-15 
34 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake me gas për prodhimin e ujit të ngrohtë - Pjesa 1:Vlerësimi i rendimentit të shpërndarjes të ujit të ngrohtë
English
Draft 
2022-06-15 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake që djegin gaz për prodhimin e ujit të ngrohtë - Pjesa 2: Vlerësimi i konsumimit të energjisë
English
Draft 
2022-03-03 
39 
32 € 
PDF
Blej
Performanca e energjisë në ndërtesa - Metoda për llogaritjen e kërkesave të sistemit të energjisë dhe të sistemit të efiçensës - Pjesa 3: Sistemet e emetimit në hapësirë(DHW ,ngrohje dhe ftohje), Moduli Module M3-6, M4-6, M8-6
English
Draft 
2022-03-02 
57 
38 € 
PDF
Blej
Performanca e energjisë në ndërtesa - Metoda për llogaritjen e kërkesave të sistemit të energjisë dhe të sistemit të efiçensës - Pjesa 4-3: Sistemet e prodhimit (gjenerimit) të nxehtësisë, sistemet me ngrohje djellore dhe sistemet fotovoltaike, Moduli M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3
English
Draft 
2022-03-02 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kaldaja për ngrohje - Vlerësimi i energjisë të sistemeve të grumbullimit (ruajtjes) të ujit të ngrohtë
English
Draft 
2022-03-02 
50 
36 € 
PDF
Blej
Kaldajat për ngrohje - Kaldajat për ngrohje me djegës me pulverizim - Pjesa 6: Kërkesa specifike për ngrohësit shtëpiakë me ujë që operojnë me kaldaja që djegin vaj të pulverizuar me hyrje të nxehtësisë që nuk kalon 70 kW
English
Draft 
2022-03-03 
161 
61 € 
PDF
Blej
Ngrohës uji që përdorin gaz të djegshëm për ngrohjen e depozitave për prodhimin e ujit të ngrohtë për përdorim sanitar
English
Withdrawn 
2016-07-13 
27 
28 € 
PDF
Blej
Furnizimi me ujë (ujësjellësi) - Specifikimi për rezervuarët e ujit pa ventilim (të mbyllur) që ngrohen në mënyrë indirekte
English
Published 
2012-09-05 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake me gas për prodhimin e ujit të ngrohtë -Pajisjet me prurje nxehtësia jo më të madhe se 70 kW dhe me kapacitet mbajtës jo më të madh se 300 l -Pjesa 1 : Vlerësimi i rendimentit të shpërndarjes së ujit të ngrohtë
English
Withdrawn 
2009-04-30 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje shtepiake me gaz per prodhimin e ujit te nxehte -Pajisje me prurje termike nominale jo me te medha se 70 kW dhe kapacitet akumulimi te ujit jo me te madhe se 300 l -Pjesa 2 : Vleresimi i konsumit te energjise
English
Published 
2012-09-27 
140 
55 € 
PDF
Blej
Kaldajat për ngrohje qendrore qe djegin gaz -Kaldajat e tipit B, me nxehtesi nominale ne hyrje 300 kw, por nuk i kalon 1000 kW
English
Withdrawn 
2009-04-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kaldaja per ngrohje -Vleresimi energjetik i sistemeve te akumulimit te ujit te nxehte
English
Published 
2015-06-24 
20 
23 € 
PDF
Blej
Ngrohësit elektrike të shpejtë të ujit-Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2010-10-06 
27 
28 € 
PDF
Blej
Specifikimi për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve të njejta elektrike -Pjesa 2 -21 : Kërkesat e veçanta të ngrohësve të ujit në ruajtje
English
Published 
2011-04-25 
68 
42 € 
PDF
Blej
Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to Siguria Pjesa 2 -67 : Kërkesa të veçanta për makinat e trajtimit të dyshemesë dhe makinat e pastrimit të dyshemesë për përdorim tregtar
English
Published 
2018-02-15 
28 
28 € 
PDF
Blej
Specifikimi për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve të njejta elektrike -Pjesa 2 -73 : Kërkesa të veçanta për ngrohësit e mbërthyer të zhytur
English
Published 
2010-10-06 
17 
22 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për matjen e performancës së ngrohësve elektrikë të ujit në ruajtje për qëllime shtëpiake
17 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1