Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2014-01-14 
36 
32 € 
PDF
Blej
Hekur dhe çelik -Shqyrtimi i metodave në dispozicion të analizave kimike
English
Published 
2014-01-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Bakri dhe lidhje bakri -Përcaktimi i përmbajtjes së kromit -Pjesa 1 : Metoda titrimetrike
English
Published 
2014-01-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Bakri dhe lidhje bakri -Përcaktimi i përmbajtjes së manganit -Pjesa 1 : Metoda spektrofotometrike
English
Withdrawn 
2014-01-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Analizat kimike të materialeve ferrozë -Përcaktimi i karbonit të përgjithshëm në çeliqet dhe gizat -Metoda gravimetrike pas djegies në një rrymë oksigjeni
English
Published 
2014-01-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Analizat kimike të materialeve ferrozë -Përcaktimi i magnezit në çeliqet dhe gizat -Metoda elektrometrike për llogaritjen e përqendrimit
English
Published 
2023-01-17 
15 
20 € 
PDF
Blej
Analizat kimike të materialeve ferrozë - Përcaktimi i nikelit në çeliqet dhe gizat - Metoda spektrometrike e absorbimit atomik
English
Published 
2023-01-17 
14 
18 € 
PDF
Blej
Analizat kimike të materialeve ferroze - Përcaktimi i kalciumit në çelik - Metoda spektrometrike e absorbimit të flakës atomike
English
Published 
2023-01-17 
14 
18 € 
PDF
Blej
Analizat kimike të materialeve ferroze - Përcaktimi i plumbit në çelik - Metoda spektrometrike e absorbimit të flakës atomike
English
Withdrawn 
2013-12-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Analizat kimike të materialeve ferrozë -Përcaktimi i fosforit në çeliqet dhe gizat -Metoda spektrofotometrike
English
Published 
2018-02-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Analizat kimike të materialeve ferrozë -Përcaktimi i fosforit në çeliqet dhe gizat -Metoda spektrofotometrike
English
Published 
2016-02-18 
14 
18 € 
PDF
Blej
Alumini dhe lidhje të aluminit - Analiza kimike - Marrja e mostrës nga metale që shkrihen
English
Withdrawn 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Specifikiki për lidhje të forta -Përcaktimi i koercitivitetit (magazinimit)
English
Withdrawn 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Specifikimi për lidhjet e forta -Përcaktimim metalografik dhe poroziteti si dh karboni i pakombinuar
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Analizat kimike nga spektrometria e absorbimit nga flaka -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Analizat kimike nga spektrometria e absorbimit atomik nga flaka -Pjesa 2 : Përcaktimi i kalciumit, potasit, magnezit dhe sodiumit në përmbajtje nga 0,001 deri 0,02% (m/m)
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Analizat kimike nga spektrometria e absorbimit atomik nga flaka -Pjesa 3 : Përcaktimi i koblatit, gizës, magnesit dhe nikelit në përmbajtjet nga 0,01 deri 0,5%(m/m)
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Analizat kimike nga spektrometria e absorbimit atomik nga flaka -Pjesa 4 : Përcaktimi i molibdenit, titanit dhe vanadiumit në përmbajtjet nga 0,01 deri 0,5% (m/m)
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Analizat kimike nga spektrometria e absorbimit atomik nga flaka -Pjesa 5 : Përcaktimi i kobaltit, gizës, magnezit, molibdenit, nikelit, titanit dhe vanadiumit në përmbajtje nga 0,5 deri 2%(m/m)
English
Published 
2012-11-09 
15 € 
PDF
Blej
Lidhjet e forta -Analizat kimike nga spektrometria e absorbimit atomik nga flaka -Pjesa 6 : Përcaktimi i kromit në përmbajtje 0,01 deri 2%(m/m)
English
Withdrawn 
2013-12-23 
15 € 
PDF
Blej
Alumini dhe aliazhet e aluminit -Metalet e derdhura -Përbërja kimike e metaleve të derdhura për përdorim në kontakt me produktet ushqimore
20 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1