Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2010-09-22 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte e nafte – Udhëzues për mbrojtjen e pasurisë shtëpiake – Pjesa 1: Karburantet diesel të automjeteve
English
Published 
2022-08-16 
21 
25 € 
PDF
Blej
Produktet e naftës - Udhëzues për një menaxhim më të mirë të cilësisë së produktit - Pjesa 1: Karburantet diesel për automjeteve
English
Published 
2010-09-22 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte të naftës -Udhëzues për mbrojtjen e pasurisë shtëpiake -Pjesa 3 : Parandalimi nga ndohtja tërthore
English
Draft 
2023-05-25 
28 
28 € 
PDF
Blej
Stacionet e shpërndarjes së karburanteve - Ndërtimi dhe cilësitë e undëzave automatikë që përdoren në distributorët e karburantit
English
Draft 
2023-05-23 
30 
29 € 
PDF
Blej
Gypat dhe montimet e zorrëve prej gome dhe plastike për sistemet e shpërndarjes së karburantit të matur - Specifikimi
English
Draft 
2023-05-25 
67 
42 € 
PDF
Blej
Stacionet e shpërndarjes së karburanteve - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë për ndërtimin dhe funksionimin e pompave matëse, shpërndarëse dhe pajisjeve të pompimit në distancë
English
Draft 
2023-05-25 
25 
26 € 
PDF
Blej
Stacionet e shpërndarjes së karburanteve - Pjesa 2: Kërkesat e sigurisë për ndërtimin dhe performancën e pajisjeve të sigurisë për pompat e matjes dhe shpërndarëse të karburantit
English
Draft 
2023-05-25 
 
0 € 
PDF
Stacionet e shpërndarjes së karburanteve - Pjesa 3: Kërkesat e sigurisë për ndërtimin dhe performancën e valvolave ndërprerëse
English
Draft 
2023-05-25 
24 
26 € 
PDF
Blej
Stacionet e shpërndarjes së karburanteve - Pjesa 3: Kërkesat e sigurisë për ndërtimin dhe performancën e valvolave ndërprerëse
English
Draft 
2023-05-25 
20 
23 € 
PDF
Blej
Stacionet e shpërndarjes së karburanteve-Pjesa 4: Kërkesat e sigurisë për ndërtimin dhe performancën e bashkuesve te rotullueshëm për pompat e matjes (dozuese) dhe shpërndarsve te karburantit
English
Draft 
2019-07-30 
85 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Sistemet e transportimit me tubacione -Valvola të tubacioneve nënujore
English
Published 
2015-01-21 
10 
15 € 
PDF
Blej
Instalimet dhe pajisjet per gazin natyral te lengezuar-Prova e veshjeve izoluese per zonat e mbyllura te gazit te lengezuar
English
Withdrawn 
2008-05-14 
20 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz Stacionet rregullatorë të presionit të gazit për shpërndarje dhe transportim Kërkesat funksionale
English
Published 
2018-05-08 
39 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz Stacionet rregullatorë të presionit të gazit për shpërndarje dhe transportim Kërkesat funksionale
English
Published 
2022-08-16 
222 
65 € 
PDF
Blej
Komponentë për sistemet e furnizimit për njësitë konsumuese me lëndë djegëse të lëngshme
English
Withdrawn 
2008-05-14 
43 
34 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Stacionet e kompresorëve -Kërkesat funksionale
English
Withdrawn 
2018-05-08 
54 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Stacionet e kompresorëve -Kërkesat funksionale
English
Published 
2015-01-21 
35 
31 € 
PDF
Blej
Instalimet dhe pajisjet per gazin natyral te lengezuar-Prova e pershtatshmerise te sistemeve te marrjes se mostrave LNG
English
Withdrawn 
2008-02-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Stacione mbushëse të naftës -Ndërtimi dhe cilësitë e injektorëve automatikë që përdoren në distributorëte karburantit
English
Withdrawn 
2018-05-08 
22 
25 € 
PDF
Blej
Stacione mbushëse të naftës -Ndërtimi dhe cilësitë e injektorëve automatikë që përdoren në distributorëte karburantit
71 gjetur, faqja1 nga4 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1