Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2010-09-22 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte e nafte – Udhëzues për mbrojtjen e pasurisë shtëpiake – Pjesa 1: Karburantet diesel të automjeteve
English
Published 
2022-08-16 
21 
25 € 
PDF
Blej
Produktet e naftës - Udhëzues për një menaxhim më të mirë të cilësisë së produktit - Pjesa 1: Karburantet diesel për automjeteve
English
Published 
2010-09-22 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte të naftës -Udhëzues për mbrojtjen e pasurisë shtëpiake -Pjesa 3 : Parandalimi nga ndohtja tërthore
English
Draft 
2019-07-30 
85 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Sistemet e transportimit me tubacione -Valvola të tubacioneve nënujore
English
Published 
2015-01-21 
10 
15 € 
PDF
Blej
Instalimet dhe pajisjet per gazin natyral te lengezuar-Prova e veshjeve izoluese per zonat e mbyllura te gazit te lengezuar
English
Withdrawn 
2008-05-14 
20 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz Stacionet rregullatorë të presionit të gazit për shpërndarje dhe transportim Kërkesat funksionale
English
Published 
2018-05-08 
39 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz Stacionet rregullatorë të presionit të gazit për shpërndarje dhe transportim Kërkesat funksionale
English
Published 
2022-08-16 
222 
65 € 
PDF
Blej
Komponentë për sistemet e furnizimit për njësitë konsumuese me lëndë djegëse të lëngshme
English
Withdrawn 
2008-05-14 
43 
34 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Stacionet e kompresorëve -Kërkesat funksionale
English
Withdrawn 
2018-05-08 
54 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet e furnizimit me gaz -Stacionet e kompresorëve -Kërkesat funksionale
English
Published 
2015-01-21 
35 
31 € 
PDF
Blej
Instalimet dhe pajisjet per gazin natyral te lengezuar-Prova e pershtatshmerise te sistemeve te marrjes se mostrave LNG
English
Withdrawn 
2008-02-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Stacione mbushëse të naftës -Ndërtimi dhe cilësitë e injektorëve automatikë që përdoren në distributorëte karburantit
English
Withdrawn 
2018-05-08 
22 
25 € 
PDF
Blej
Stacione mbushëse të naftës -Ndërtimi dhe cilësitë e injektorëve automatikë që përdoren në distributorëte karburantit
English
Published 
2023-07-27 
28 
28 € 
PDF
Blej
Stacionet e shpërndarjes së karburanteve - Ndërtimi dhe cilësitë e undëzave automatikë që përdoren në distributorët e karburantit
English
Withdrawn 
2007-08-15 
11 
17 € 
PDF
Blej
Shfrytëzimi i automjeteve që punojnë me gaz natyral të ngjeshur
English
Withdrawn 
2012-11-09 
35 
31 € 
PDF
Blej
Tubat e gomës dhe plastike, dhe montimet e tubit me kthesë me avull nga brenda për sisteme matëse të shpërndarjes së karburantit -Specifikimi
English
Withdrawn 
2012-11-09 
32 
29 € 
PDF
Blej
Tubat fleksibël dhe tubat e bashkuar prej gome dhe plastike për sistemet e shpërndarjes të matëshme të lëndës djegëse - Specifikimet
English
Published 
2023-07-25 
30 
29 € 
PDF
Blej
Gypat dhe montimet e zorrëve prej gome dhe plastike për sistemet e shpërndarjes së karburantit të matur - Specifikimi
English
Withdrawn 
2009-03-30 
76 
45 € 
PDF
Blej
Pajisjet e parandalimit të mbushjes për rezervuarët statikë për lëndë djegëse të lëngëshme të lehta
English
Published 
2020-01-24 
35 
31 € 
PDF
Blej
Pajisjet e parandalimit të mbushjes për rezervuarët statikë për lëndë djegëse të lëngëshme të lehta
70 gjetur, faqja1 nga4 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1