Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2010-09-22 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte e nafte – Udhëzues për mbrojtjen e pasurisë shtëpiake – Pjesa 1: Karburantet diesel të automjeteve
English
Published 
2022-08-16 
21 
25 € 
PDF
Blej
Produktet e naftës - Udhëzues për një menaxhim më të mirë të cilësisë së produktit - Pjesa 1: Karburantet diesel për automjeteve
English
Published 
2022-08-16 
58 
38 € 
PDF
Blej
Produktet e lëngta të naftës - Përcaktimi i llojit të hidrokarburit dhe i komponimeve oksigjenore sipas metodës gas kromatografike shume dimensionale - Raportimi shkencor me letër qarkulluese
English
Published 
2010-09-22 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte të naftës -Udhëzues për mbrojtjen e pasurisë shtëpiake -Pjesa 3 : Parandalimi nga ndohtja tërthore
English
Published 
2010-09-22 
38 
32 € 
PDF
Blej
Produkte të naftës -Lëndë djegëse për ngrohje -Nevoja, fizibiliteti(mundësia) dhe furnizimet e duhura për një specifikim të përbashkët
English
Withdrawn 
2010-09-22 
24 
26 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta të naftës -Përcaktimi i llojeve të hidrokarbureve dhe komponimeve oksigjenore nëpërmjet metodës shumdimensionale gas kromatografike -Të dhënat studimore për pasaktësinë Robin të metodës
English
Withdrawn 
2007-05-31 
23 
25 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse për motora diesel dhe ngrohje shtëpiake -Përcaktimi i temperaturës kufi të filtrueshmërisë
English
Published 
2018-05-08 
21 
25 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse për motorra diezel dhe ngrohje shtëpiake - Përcaktimi i temperaturës kufi të filtrueshmërisë - Metoda me banjo me ftohje graduale
English
Withdrawn 
2022-08-16 
10 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta të naftës - Benzinë pa plumb - Përcaktimi i përmbajtjes së benzenit nëpërmjet gaz kromatografisë
English
Withdrawn 
2007-05-31 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për naftën dhe produktet e saj -Produkte të lëngëta të naftës -Benzina pa plumb -Përcaktimi i përmbajtjes së benzenit nëpërmjet gaz kromatografisë
English
Published 
2015-01-21 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produktet e lëngëta të naftës-Percaktimi i ndotjes totale në distilatet e mesme, lëndën djegëse diesel dhe në esteret metilik të acidit yndyror
English
Withdrawn 
2007-05-31 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta nafte -Presioni i avullit -Pjesa 1 : Përcaktimi i presionit të avullit të ngopur në ajër
English
Published 
2022-08-16 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta të naftës - Tensioni i avujve - Pjesa 1: Përcaktimi i tensionit të avujve të ngopur të ajrit (ASVP) dhe llogaritja e tensionit të avujve të thatë ekujvalent (DVPE)
English
Withdrawn 
2015-01-21 
16 
20 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta nafte-Presioni i avullit-Pjesa 2: Përcaktimi i presionit absolut të avullit (AVP) ndërmjet temperaturave 400C dhe 1000C
English
Published 
2018-05-08 
16 
20 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta nafte-Presioni i avullit-Pjesa 2: Përcaktimi i presionit absolut të avullit (AVP) ndërmjet temperaturave 400C dhe 1000C
English
Published 
2007-05-31 
23 
25 € 
PDF
Blej
Produkte të lëngëta nafte -Benzinë pa plumb -Përcaktimi i përbërjeve organike të oksigjenuara dhe i përmbajtjes së oksigjenit total organik të lidhur, nëpërmjet gaz kromatografisë duke përdorur kolona switching
English
Published 
2013-06-19 
11 
17 € 
PDF
Blej
Produkte nafte -Percaktimi i permbajtjes se ulet te plumbit ne gasoline -Spektrometria fluoreshente e rrezeve X me dispersion te gjatesise se vales (XRF)
English
Withdrawn 
2010-09-22 
16 
20 € 
PDF
Blej
Produktet e lëngëta të naftës -Përcaktimi i përmbajtjes së esterit metilik të acidit yndyror (EMAY) -Metoda e spektrometrisë infra të kuqe
English
Published 
2018-05-08 
17 
22 € 
PDF
Blej
Produktet e lëngëta të naftës -Përcaktimi i përmbajtjes së esterit metilik të acidit yndyror (EMAY) -Metoda e spektrometrisë infra të kuqe
English
Withdrawn 
2010-09-22 
17 
22 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse për automjete -Esteret metilike të acideve yndyror (EMAY) për motorrat diesel -Kërkesat dhe metodat e provës
95 gjetur, faqja1 nga5 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1