Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Lende djegese te ngurta -Percaktimi i karbonit, hidrogjenit dhe azotit, tepergjithshem -Metoda instrumentale
English
Withdrawn 
2010-02-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Qymyr -Metodat për vlerësimin e precipitimeve në formë flokësh që përdoren në përgatitjen e qymyrit -Pjesa 1 : Parametrat bazë
English
Published 
2010-02-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Qymyr -Metodat për vlerësimin e precipitimeve në formë flokësh që përdoren në përgatitjen e qymyrit -Pjesa 2 : Precipitimeve në formë flokësh si ndihmës filtri në sistemet rotulluse të fëltrimit me vakum
English
Published 
2010-02-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Qymyret e murrmë dhe linjitet-Përcaktimi i açetoneve të tretëshme(substancave rëshinore) në ekstraktin e tretshëm të benzolit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Qymyr -Përcaktimi i vetive plastike -Metoda me plastometër Gieseler me moment përdredhës kostant
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Lëndët djegëse minerale të ngurta -Përcaktimi i florit të përgjithshëm të qymyrgurit, koksit dhe të hirit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
11 
17 € 
PDF
Blej
Klasifikimi i qymyreve
English
Withdrawn 
2010-02-11 
22 
25 € 
PDF
Blej
Lëndët djegëse minerale të ngurta -Fjalori Pjesa 1 : Termat për përgatitjen e qymyrgurit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Lëndët djegëse minerale të ngurta -Pjesa 2 : Termat në lidhje me marjen e mostrës, provat dhe analizat
English
Withdrawn 
2010-02-11 
17 
22 € 
PDF
Blej
Lëndët djegëse minerale të ngurta -Udhëzues për marjen e mostrës në shtresat e qymyrgurit
English
Published 
2010-02-11 
22 
25 € 
PDF
Blej
Qymyr -Përcaktimi i formave të squfurit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Lëndët djegëse minerale të ngurta -Përcaktimi i metaleve të ekstraktueshëm në acidin hidroklorik të zbutur
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Qymyr -Percaktimi i peshës volumore
English
Published 
2010-02-11 
10 € 
PDF
Blej
Qymyret e murrmë dhe linjitet Klasifikimi në tipe mbi bazën e përbajtjes totale të lagështirës dhe prodhimit të katranit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
10 
15 € 
PDF
Blej
Qymyr -Përcaktimi i azotit Metoda Kjeldahl gjysëm mikrometrike
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Lëndët djegëse minerale të ngurta -Përcaktimi i squfurit të përgjithshëm Metoda Eschka
English
Published 
2010-02-11 
10 
15 € 
PDF
Blej
Qymyret e murrmë dhe linjitet Përcaktimi i përmbajtjes së lagështirës -Pjesa e 1 : Metoda indirekte gravimetrike për lagështirën e përgjithshme
English
Published 
2010-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Qymyret e murrmë dhe linjitet Përcaktimi i përmbajtjes së lagështirës -Pjesa e 2 : Metoda indirekte gravimetrike për lagështirën në mostrat e analizës
English
Withdrawn 
2010-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Qymyret e murrmë dhe linjitet Metodat e marjes së mostrës Pjesa 1 : Marja e mostrës për përcaktimin e përmbajtjes së lagështirës dhe për analiza të përgjithshme
English
Withdrawn 
2010-02-11 
15 € 
PDF
Blej
Qymyret e murrmë dhe linjitet Metodat e marjes së mostrës Pjesa 2 : Përgatitja e mostrës për përcaktimin e përmbajtjes së lagështirës dhe për analiza të përgjithshme
28 gjetur, faqja1 nga2 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1