Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2013-12-23 
23 
25 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore - Reduktimi i sasisë së mostrës për analizën e mykotoksinave - Krahasimi midis bluarjes në të thatë dhe përzierjes në trajtë pezullie
English
Published 
2016-07-25 
26 
26 € 
PDF
Blej
Analizat e ushqimeve - Përcaktimi i mbetjeve pesticide nëpërmjet GC-MS - Periudhat e ruajtjes, parametrat spektrometrik të masës dhe informacioni reagues i detektorit
English
Published 
2016-07-25 
26 
26 € 
PDF
Blej
Analizat e ushqimeve - Përcaktimi i mbetjeve pesticide nëpërmjet GC-MS - Periudhat e ruajtjes, parametrat spektrometrik të masës dhe informacioni reagues i detektorit
English
Published 
2016-07-25 
19 
23 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore – Përcaktimi i mbetjeve të pesticideve nga GC-MS/MS – Parametrat për vargun masiv të spektometrisë.
English
Published 
2016-07-25 
19 
23 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore – Përcaktimi i mbetjeve të pesticideve nga GC-MS/MS – Parametrat për vargun masiv të spektometrisë.
English
Published 
2016-07-25 
36 
32 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore - Zbulimi i alergeneve në ushqim nëpërmjet metodës imunologjike - Pjesa 2: Përcaktimi sasior i lajthisë me një analizë imuniteti të enzimës duke përdorur antitrupa monoklonal dhe zbulimin e proteinës-acid bicinchoninic
English
Withdrawn 
2016-09-26 
12 
17 € 
PDF
Blej
Analizat e ushqimit - Biotoksinat - Kriteret e metodave analitike të mykotoksinave
English
Withdrawn 
2012-02-02 
30 
29 € 
PDF
Blej
Produktet ushqimore-Përcaktimi i përmbajtjes totale të azotit nga djegia në përputhje me parimet Dumas dhe përllogaritja e përmbajtjes së proteinave të papërpunuara -Pjesa 2 : Drithëra, pulse dhe produktet e bluara të drithërave (ISO/TS 16634 -2 : 2009)
English
Published 
2013-12-23 
25 
26 € 
PDF
Blej
Analizat e ushqimit -Përcaktimi i mbetjeve të pesticideve me LC -MS/MS -Parametrat mas spektrometrike
English
Published 
2013-12-23 
17 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimorë -Zbulimi i alergeneve ushqimorë -Modeli për dhenien e informacionit rreth metodave imunologjike dhe metodave biologjike molekulare
English
Published 
2013-12-23 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Përcaktimi i dihidrokalkon -neohesperidinës
English
Published 
2013-12-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Metodat e analizës për zbulimin e organizmave të modifikuar gjenetikisht dhe produkteve që rrjedhin nga to -Strategjitë e marrjes se mostrave
English
Published 
2013-12-23 
23 
25 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i acesulfamit -K, aspartamit, neohesperidines -dihidrokalkonit dhe saharines -Metoda HPLC
English
Published 
2013-12-23 
35 
31 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimorë -Zbulimi i alergeneve ushqimor me metoda imunologjike -Pjesa 3 : Percaktimi sasior i lajthise me enzime duke perdorur antitrupat poliklonal dhe detektimin e proteines me metoden Lowry
English
Withdrawn 
2013-12-23 
19 
23 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimorë-Zbulimi i alergeneve ushqimorë me metodat biologjike molekulare-Pjesa 2: CELERY -(apium graveolens) -Përcaktimi cilësor i një sekuence specifike të ADN ne salcicet e gatuara me anë të PCR në kohë reale
English
Published 
2010-01-11 
13 
18 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore pa yndyre -Percaktimi i mbetjeve te ditiokarbamatit dhe te bisulfitit te tiuramit -Pjesa 3 : Metoda spektrometrike UV qe perdor ksantogenatin
English
Published 
2010-01-11 
28 
28 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i vitamines D me kromatografi te lenget te fazes se gazte me performance te larte -Matja e kolekalciferolit (D3) ose ergokalciferol (D2)
English
Published 
2016-07-25 
22 
25 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore – Përcaktimi i vitaminës E me anë të HPLC (Kromotografisë në faze të lëngët me presion të lartë) – Matja e alfa,beta,gama dhe delta tokoferoleve
English
Published 
2010-01-11 
19 
23 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Percaktimi i acesulfamit K, aspartamit dhe saharines -Metoda me kromatografi ne faze te lenget ne presion te larte
English
Published 
2010-01-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore -Pervcaktimi i ciklamatit -Metoda HPLC (Kromatografia ne faze te lenget nen presion te larte)
63 gjetur, faqja1 nga4 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1