Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2010-02-11 
12 € 
PDF
Blej
Për minierat – Udhëzime për metodat e verifikimit të përmasave për transmesione me dhëmbë për zinxhirët e konvejerëve
English
Withdrawn 
2009-10-28 
31 
29 € 
PDF
Blej
Rripat transportues -Prova e imitimit të djegshmërisë -Pjesa 1 : Prova e propanit të djegur
English
Withdrawn 
2009-10-28 
12 
17 € 
PDF
Blej
Rripat transportues -Prova e imitimit të djegshmërisë -Pjesa 2 : Prova e zjarrit në shkallë të gjerë
English
Withdrawn 
2009-10-28 
17 
22 € 
PDF
Blej
Transportierët me shirit për përdorim të përgjithshëm -Kërkesat për sigurinë elektrike dhe për mbrojtjen kundra zjarrit
English
Published 
2020-08-21 
16 
20 € 
PDF
Blej
Transportierët me shirit për përdorim të përgjithshëm -Kërkesat për sigurinë elektrike dhe për mbrojtjen kundra zjarrit
English
Published 
2013-09-13 
11 
17 € 
PDF
Blej
Shiritat me kordonë çeliku për konvejerët -Përcaktimi i çvendosjes anësore dhe vertikale të kordonëve prej çeliku
English
Withdrawn 
2009-10-28 
19 
23 € 
PDF
Blej
Shirita konvejeri për përdorim në instalimet nëntokësore -Kërkesat e sigurisë elektrike dhe aftësisë ndezëse
English
Withdrawn 
2013-09-13 
15 
20 € 
PDF
Blej
Rripa transportues -Prova e fërkimit të tamburit
English
Withdrawn 
2010-02-11 
16 
20 € 
PDF
Blej
Shiritat e konvejerëve -Përcaktimi i qëndrueshmërisë së mbërthyesve mekanikë - Metoda statike e proves
English
Withdrawn 
2010-02-11 
28 
28 € 
PDF
Blej
Shiritat e konvejerëve -Specifikime për shiritat e konvejerëve për përdorim të përgjithshëm të cilët jane prej tekstili e veshur me gomë ose me material plastik
English
Withdrawn 
2012-09-27 
13 
18 € 
PDF
Blej
Shiritat me kordonë çeliku për konvejerët -Prova e tërheqjes gjatësore -Pjesa 2 : Llojetë e preferuara të shiritave
English
Withdrawn 
2010-02-11 
15 € 
PDF
Blej
Shiritat prej tekstili të konvejerëve -Shiritat prej tekstili të konvejerëve - Qëndrueshmëria në ngjitje e elementëve përbërës - Metodat e provës
English
Withdrawn 
2012-09-28 
13 € 
PDF
Blej
Shiritat me kordonë çeliku për konvejerët -Prova e qëndrueshmërisë në kapje të mbulesës së shtresës se brëndëshme
English
Withdrawn 
2010-02-11 
12 
17 € 
PDF
Blej
Shiritat prej tekstili të konvejerëve Testimi në tërheqje për të gjithë trashësinë Pjesa 1 : Përcaktimi i qëndrueshmërisë në tërheqje, i zgjatimit në këputje dhe i zgjatimit në një ngarkesë referimi (ISO 283 -1 : 1999)
English
Published 
2012-09-27 
12 € 
PDF
Blej
Shiritat me kordonë çeliku për konvejerët -Provat e tërheqjes gjatësore -Pjesa 1 : Matja e zgjatimit
English
Withdrawn 
2012-09-28 
12 € 
PDF
Blej
Shiritat me kordonë çeliku për konvejerët -Kapja e e kordonëve me veshjen -Prova fillestare mbas trajtimit termik
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Shiritat e konvejerëve -Përcaktimi i qëndrueshmërisë së mbërthyesve mekanikë -Metoda statike e proves
English
Published 
2010-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Rripa transportues Karakteristikat e mbulesave Klasifikimi
English
Withdrawn 
2010-02-11 
13 € 
PDF
Blej
Për minierat -Njësitë bashkuese në formë unaze për transportierët me zinxhir
English
Withdrawn 
2010-02-11 
14 
18 € 
PDF
Blej
Rripa transportues - Mjedisi i provës dhe periudhat e kondicionimit
28 gjetur, faqja1 nga2 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1