Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2014-07-14 
64 
42 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Udhëtimi komod i pasagjerëve -Matja dhe vlerësimi
English
Published 
2014-07-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Vagonat çisternë -Pjesa 1 : Pllaka identifikimi për vagona çisternë për mbartjen e mallrave të rrezikshme
English
Published 
2014-07-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Aplikime hekurudhore -Vagonat çisternë -Pjesa 2 : Pajisjet për zbrazjen nga poshtë për produktet e lengëta përfshirë kthimin e avujve
English
Published 
2014-07-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Vagonat çisternë -Pjesa 3 : Pajisjet për mbushjen dhe zbrazjen nga poshtë për gazet e lëngeta nën presion
English
Published 
2014-07-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Vagonat çisternë -Pjesa 4 : Pajisjet për mbushjen dhe zbrazjen nga sipër të produkteve të lëngëta
English
Published 
2014-07-14 
10 
15 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Vagonat çisternë -Pjesa 5 : Pajisjet per kthimin e avullit gjate mbushjes dhe zbrazjes se produkteve të lengëta
English
Published 
2014-07-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Aplikime hekurudhore -Vagonat çisternë -Pjesa 6 : Dritaret (vrimat për hyrrje, vrojtim, etj)
English
Published 
2014-07-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Vagonat çisternë -Pjesa 7 : Platformat dhe shkallët
English
Published 
2014-07-14 
10 
15 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Vagonat çisternë -Pjesa 8 : Lidhjet e sitemeve të ngrohjes
English
Withdrawn 
2019-12-19 
42 
34 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Kërkesa strukturore të pjesëve kryesore të mjeteve të transportit hekurudhor-Pjesa 1: Lokomotivat dhe vagonët e pasagjerëve (dhe metoda alternative për vagonët e mallrave)
English
Withdrawn 
2014-07-14 
41 
34 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Kërkesa strukturore të pjesëve kryesore të mjeteve të transportit hekurudhor-Pjesa 1 : Lokomotivat dhe vagonët e pasagjerëve (dhe metoda alternative për vagonët e mallrave)
English
Withdrawn 
2014-07-14 
52 
38 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Kërkesa strukturore të pjesëve kryesore të mjeteve të transportit hekurudhor -Pjesa 2 : Vagonët e mallrave
English
Withdrawn 
2014-07-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Kondicionimi i ajrit për vagon të linjës kryesore-Pjesa 1: Parametrat e konfortit
English
Withdrawn 
2014-07-14 
38 
32 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Ajër i kondicionuar për vagon të linjës kryesore-Pjesa 2: Provat tip
English
Published 
2014-07-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Matja e vagonave të rinj dhe të modifikuar për ngarkimin e mallrave -Pjesa 1 : Parimet e matjeve
English
Published 
2014-07-14 
36 
32 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Matja e vagonave të rinj dhe të modifikuar për ngarkimin e mallrave -Pjesa 2 : Vagonat me karkasa per transportin e mallrave
English
Published 
2014-07-14 
36 
32 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Matja e vagonave të rinj dhe të modifikuar për ngarkimin e mallrave -Pjesa 3 : Vagonat me dy grupe rrotash per transportin e mallrave
English
Published 
2014-07-14 
34 
31 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Matja e vagonave të rinj dhe e vagonave të modifikuar për të ngarkuar -Pjesa 4 : Karkasa me 2 aksrrota
English
Published 
2014-07-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Matja e vagonave të rinj dhe të modifikuar për ngarkimin e mallrave -Pjesa 5 : Karkasa me 3 aksrrotat
English
Published 
2014-07-14 
16 
20 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Matja e vagonave të rinj dhe e vagonave të modifikuar për të ngarkuar -Pjesa 6 : Vagona për ngarkim të shumëfishtë dhe të nyjëzuar
40 gjetur, faqja1 nga2 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1