Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2013-08-16 
80 
45 € 
PDF
Blej
Rrjeta kabllore për sinjal televiziv, zanor dhe shërbime ndërvepruese -Pjesa 13 : Sisteme optike për transmetime të sinjaleve radiotelevizive
English
Withdrawn 
2015-06-24 
31 
29 € 
PDF
Blej
Kabllo me fibra optike-Pjesa 2-20: Kabllot për përdorim të brendshëm-Specifikime të familjes për kabllot optike me shumë fibra
English
Published 
2015-06-24 
42 
34 € 
PDF
Blej
Kabllo me fibra optike-Pjesa 5-10: Specifikim i familjes-Kabllo me fibra optike me mikrokanal për përdorim në mjedise të jashtme, mikrokanal dhe mikrokanal i mbrojtur për instalim me fryrje
English
Published 
2015-06-24 
37 
32 € 
PDF
Blej
Kabllo me fibra optike-Pjesa 5-20: Specifikim i familjes-Njësit e fibrave me mikrokanal për përdorim në mjedise të jashtme, mikrokanal dhe mikrokanal i mbrojtur për instalim me fryrje
English
Published 
2018-06-18 
112 
51 € 
PDF
Blej
Siguria e pajisjeve me rreze lazer-Pjesa 2: Siguria e sistemeve të komunikimit me fibra optike
English
Published 
2015-06-24 
14 
18 € 
PDF
Blej
Procedura të provës bazë të nënsistemit të komunikimit me fibër optike-Pjesa 1-1: Procedurat e provës për nënsistemet e përgjithshme të komunikimit-Matja e fuqisë optike të transmetuesit në dalje për kabllot me fibra optike njëformëshe
English
Published 
2011-09-19 
49 
36 € 
PDF
Blej
Proçedura prove të nensistemeve të telekumunikacionit me fibër optike -Pjesa 2 -3 : Sisteme shifrore -Matja e variacioneve të ngadalta (Wander) dhe me të shpejta (jitter)
English
Withdrawn 
2011-09-19 
69 
42 € 
PDF
Blej
Proçedura prove të nensistemeve të telekumunikacionit me fibër optike -Pjesa 4 -1 : Impiant kabllosh të instaluara -Matja e dobësimit në multimodë
English
Withdrawn 
2018-06-18 
66 
42 € 
PDF
Blej
Proçedura prove të nënsistemve të telekomunikacionit me fibër optike-Pjesa 4-1: Impiant kabllosh të instaluara-Matja e dobësimit në multimode
English
Withdrawn 
2011-09-19 
41 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet ndërlidhëse me fibra optike dhe komponentët pasivë Standardi i ndërfaqësit për sistemet e manaxhimit të fibrave Pjesa 1 : Të përgjithshme dhe udhëzimi
English
Published 
2015-06-24 
59 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje të ndërlidhjes dhe komponentët pasivë për fibra optike-Pajisje WDM për fibra optike-Pjesa 1: Specifikime të përgjithshme
English
Published 
2015-06-24 
18 
22 € 
PDF
Blej
Module dinamike-Pjesa 1-3: Standard performance-Rrafshues dinamik me hap fitimit (i pa pajisur me bashkues)
English
Withdrawn 
2011-09-19 
25 
26 € 
PDF
Blej
Module dinamike -Metoda prove -Pjesa 5 -1 : Barazues me pjerrësi dinamike I amplifikimit -Matja e kohës së përgjigjës
English
Published 
2015-06-24 
28 
28 € 
PDF
Blej
Bordet e qarqeve optike-Procedurat bazë të provës dhe matjes-Pjesa 2-4: Prova e transmetimit optik për bordet e qarqeve optike pa fibra hyrje/dalje
English
Published 
2023-02-06 
75 
45 € 
PDF
Blej
Rrjete kabllore për sinjalet televizive, sinjalet e zërit dhe shërbimet interaktive - Pjesa 13-1: Zgjerimi i brezit për transmetimin e sinjalit mbi sistemin FTTH
15 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1