Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2023-02-06 
14 
18 € 
PDF
Blej
Amendamenti 1 - Udhëzues për zbatimin e ndërfaqes multimediale për kopjim të kontrolluar.
English
Withdrawn 
2015-12-08 
46 
36 € 
PDF
Blej
Sisteme audio, video dhe multimediale dhe aktivitete të pajisjeve dhe konsiderata lidhur me aksesueshmërine dhe përdorshmërinë
English
Published 
2015-12-08 
104 
51 € 
PDF
Blej
Udhëzime kodimi për produkte të transpotueshme multimediale CE që përdorin formatin MP4 me kodues video AVC dhe kodues audio AAC
English
Withdrawn 
2015-12-08 
81 
48 € 
PDF
Blej
Pajisje të sistemeve zanorë - Pjesa 16: Vlerësimi objektiv i kuptueshmërisë së fjalimit me anë të indeksit të transmetimit të fjalimit
English
Withdrawn 
2013-08-16 
69 
42 € 
PDF
Blej
Rrjeta kabllore për sinjal televiziv, zanor dhe shërbime ndërvepruese -Pjesa 1 -1 : Kabllimi RF për rrjeta shtëpiake dy drejtimëshe
English
Published 
2013-08-16 
80 
45 € 
PDF
Blej
Rrjeta kabllore për sinjal televiziv, zanor dhe shërbime ndërvepruese -Pjesa 13 : Sisteme optike për transmetime të sinjaleve radiotelevizive
English
Published 
2018-06-18 
86 
48 € 
PDF
Blej
Ndërfaqe audio shifrore-Pjesa 3: Zbatimet për konsumatorin
English
Withdrawn 
2013-08-16 
78 
45 € 
PDF
Blej
Ndërfaqe audio shifrore -Pjesa 3 : Zbatimet për konsumatorin
English
Published 
2013-08-16 
31 
29 € 
PDF
Blej
Transmetimi audio dhe/ose video de sinjale të lidhura me to duke përdorur rrezatimin me rreze infra të kuqe -Pjesa 2 : Sisteme transmetimi për brez të gjerë zanor dhe sinjale të ngjashme
English
Withdrawn 
2010-09-10 
34 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje audio dhe audiovizuale -Pjesë audio shifrore -Metoda matje bazë të karakteristikave audio -Pjesa 1 : Të përgjithëshme
English
Withdrawn 
2011-09-19 
34 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje audio dhe audiovizuale -Pjesë audio shifrore -Metoda matje bazë të karakteristikave audio -Pjesa 1 : Të përgjithshme
English
Published 
2018-06-18 
34 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje audio dhe audiovizuale-Pjesë audio shifrore -Metoda matje bazë të karakteristikave audio-Pjesa 1: Të përgjithëshme
English
Withdrawn 
2010-09-10 
41 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje audio dhe audiovizuale -Pjesë audio shifrore -Metoda matje bazë të karakteristikave audio -Pjesa 2 : Përdorimi nga konsumatori
English
Withdrawn 
2011-09-19 
41 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje audio dhe audiovizuale -Pjesë audio shifrore -Metoda matje bazë të karakteristikave audio -Pjesa 2 : Përdorimi nga konsumatori
English
Published 
2018-06-18 
41 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje audio dhe audiovizuale-Pjesë audio shifrore -Metoda matje bazë të karakteristikave audio-Pjesa 2: Përdorimi nga konsumatori
English
Withdrawn 
2010-09-28 
47 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje audio/video të konsumatorit -Ndërfaqja shifrore -Pjesa 1 : Të përgjithshme
English
Published 
2018-06-18 
47 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje audio/video të konsumatorit-Ndërfaqja shifrore-Pjesa 1: Të përgjithshme
English
Withdrawn 
2013-08-16 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje audio/video për konsumatorin -Ndërfaqe shifrore -Pjesa 4 : Transmetimi itë dhënave MPEG2 -TS
English
Published 
2018-06-18 
170 
61 € 
PDF
Blej
Pajisje audio/video për konsumatorin -Ndërfaqe shifrore -Pjesa 4 : Transmetimi itë dhënave MPEG2 -TS
English
Withdrawn 
2015-06-24 
40 
32 € 
PDF
Blej
Sisteme multimedia-Udhëzues për karakteristikat e rekomanduara të ndërfaqes analoge për arritjen e ndërveprimit
26 gjetur, faqja1 nga2 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1