Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2015-12-08 
30 
29 € 
PDF
Blej
Siguria elektrike – Klasifikimi i ndërfaqeve për pajisje që lidhen me rrjeta të teknologjisë së komunikimit dhe informacionit
English
Published 
2010-10-06 
29 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për zbatimin e standardit Europian EN 50160
English
Published 
2014-06-02 
74 
45 € 
PDF
Blej
Kualifikimi i kontraktorëve të instalimeve elektrike
English
Withdrawn 
2011-09-19 
132 
55 € 
PDF
Blej
Metodologjia IntelliGrid për zhvillimin e kërkesave për sisteme të energjisë
English
Withdrawn 
2011-04-25 
19 
23 € 
PDF
Blej
Efektet e rrymës në qëniet njerëzore dhe kafshët -Pjesa 4 : Efektet e rrufeve mbi qëniet njerëzore dhe kafshët
English
Published 
2011-04-25 
61 
42 € 
PDF
Blej
Udhëzues rreth rritjes së lejuar të temperaturës të pjesëve të pajisjeve elektrike, në veçanti për terminalet
English
Withdrawn 
2011-04-25 
12 
17 € 
PDF
Blej
Standardizimi i karakteristikave të elektricitetit
English
Withdrawn 
2011-04-25 
61 
42 € 
PDF
Blej
Efektet e rrymës në qëniet njerëzore dhe kafshët -Pjesa 1 : Aspekte të përgjithëshme
English
Withdrawn 
2011-04-25 
42 
34 € 
PDF
Blej
Efektet e rrymës në qëniet njerëzore dhe kafshët -Pjesa 2 : Aspekte të veçanta
English
Withdrawn 
2013-08-16 
31 
29 € 
PDF
Blej
Rrjeta kabllore për sinjal televiziv, zanor dhe për shërbime ndërvepruese -Pjesa 8 : Kompatibiliteti elektromagnetik për rrjeta
English
Withdrawn 
2014-01-14 
18 
22 € 
PDF
Blej
Shkallët e mbrojtjes të dhëna nga mbylljet për pajisjet elektrike kundra ndikimeve mekanike të jashtme (kodi IK)
English
Withdrawn 
2014-07-14 
15 
20 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Përputhshmëria elektromagnetike-Pjesa 1: Të përgjithshme
English
Withdrawn 
2014-07-14 
26 
26 € 
PDF
Blej
Përdorime hekurudhore -Pajtueshmëria elektromagnetike -Pjesa 2 : Emetimi i sistemit të plotë hekurudhor në mjedisin e jashtëm
English
Withdrawn 
2014-07-14 
19 
23 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Përputhshmëria elektromagnetike -Pjesa 3 -1 : Vagoni -Trenat dhe mjetet e tjera të transportit
English
Withdrawn 
2014-07-14 
24 
26 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Përputhshmëria elektromagnetike -Pjesa 3 -2 : Vagoni -Aparatet
English
Withdrawn 
2014-07-14 
16 
20 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Përputhshmëria elektromagnetike -Pjesa 4 : Emetimi dhe imuniteti i aparateve të sinjalizimit dhe telekomunikacionit
English
Withdrawn 
2014-07-14 
22 
25 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Përputhshmëria elektromagnetike -Pjesa 5 : Emetimi dhe imuniteti i instalimeve dhe aparateve fikse të ushqimit të fuqisë
English
Published 
2023-07-20 
26 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e alarmit - Pjesa 4: Përputhshmëria elektromagnetike - Standardi i familjes së produktit: Kërkesat e imunitetit për komponentët e mbrojtjes nga zjarri, ndërhyrësi, vjedhja, CCTV, për kontrollin e hyrjes dhe sistemet sociale të alarmit
English
Published 
2014-09-10 
15 € 
PDF
Blej
Dhomat pajehonë -Matja e zvogëlimit të mburojës
English
Withdrawn 
2008-02-14 
22 
25 € 
PDF
Blej
Karakteristikat e tensionit të energjisë elektrike të furnizuar nga sistemet publike të shpërndarjes
114 gjetur, faqja1 nga6 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1