Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2013-11-25 
14 
18 € 
PDF
Blej
Matja e ashpërsisë mesatare Ra dhe vlerës pik (max) RPc në produktet e metalike me sipërfaqe të sheshtë
English
Published 
2013-11-25 
25 
26 € 
PDF
Blej
Përcaktimi trashësisë dhe përbërjes kimike të zinkut -dhe aluminit -bazuar në veshjet metalike -Metoda e zakonshme
English
Withdrawn 
2008-09-29 
26 
26 € 
PDF
Blej
Karakteristikat e sipërfaqes së rrugës dhe të pistës së avionit -Metodat e provës -Pjesa 4 : Metoda për matjen e rezistencës së rrokullisjes me rrëshqitje të një sipërfaqeje -Prova e lavjerrësit
English
Published 
2007-04-27 
12 
17 € 
PDF
Blej
Karakteristikat e sipërfaqes së rrugës dhe të pistës së avionit -Metodat e provës -Pjesa 7 : Matja e parregullsisë së rrugëve me kalldrëm
English
Withdrawn 
2014-09-10 
13 € 
PDF
Blej
Metalet e veshura me pështjellë -Metodat e provës -Pjesa 18 : Rezistenca ndaj ngjyrosjes (njollosjes)
English
Withdrawn 
2014-09-10 
15 € 
PDF
Blej
Metalet e veshura me pështjellë -Metodat e provës -Pjesa 6 : Ngjitja pas dhëmbëzimit (prova e tërheqjes boshe)
English
Withdrawn 
2014-09-10 
13 
18 € 
PDF
Blej
Veshjet metalike në materialet me bazë jometalike -Matja e trashësisë së veshjes -Metoda e mikrorezistivitetit
English
Published 
2014-09-10 
29 
28 € 
PDF
Blej
Matja e trashësisë së veshjeve dhe karakterizimi i sipërfaqeve me sipërfaqe valore -Pjesa 1 : Udhëzues për përcaktimin e konstanteve elastike, densitetit dhe trashësisë së fletëve të holla nëpërmjet lazerit që indukton valë akustike sipërfaqësore
English
Published 
2014-09-10 
24 
26 € 
PDF
Blej
Matja e trashësisë së veshjes dhe karakterizimi i sipërfaqeve me valë sipërfaqësore -Pjesa 2 : Udhëzues i matjes së trashësisë së veshjes sipas metodës fototermike
English
Published 
2023-07-31 
142 
55 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Metoda per përcaktimin e konicitetit ekuivalent
English
Withdrawn 
2019-05-15 
128 
55 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Metoda per përcaktimin e konicitetit ekuivalent
English
Withdrawn 
2014-07-14 
126 
55 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Metoda për përcaktimin e konicitetit ekuivalent
English
Published 
2011-08-01 
18 
22 € 
PDF
Blej
Specifikimet gjeometrike të produktit (GPS) Cilindriciteti -Pjesa 1 : Fjalori dhe parametrat e formës cilindrike
English
Published 
2011-08-01 
14 
18 € 
PDF
Blej
Specifikimet gjeometrike produktit (GPS) Cilindriciteti -Pjesa 2 : Operatorë specifikimi
English
Published 
2017-07-04 
25 
26 € 
PDF
Blej
Specifikime gjeometrike të produkteve (GPS) -Rrumbullakësia -Pjesa 1 : Fjalori dhe parametrat e rrumbullakësisë (ISO/TS 12181 -1 : 2003)
English
Published 
2016-10-03 
16 
20 € 
PDF
Blej
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) - Paraleliteti– Pjesa 1: Fjalori dhe parametrat e paralelitetit (ISO/TS 12780-1:2003)
English
Published 
2017-07-04 
23 
25 € 
PDF
Blej
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) -Rrafshiteti -Pjesa 1 : Fjalori dhe parametrat e rrafshësisë (ISO/TS 12781 -1 : 2003)
English
Published 
2017-07-04 
25 
26 € 
PDF
Blej
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) -Rrafshiteti -Pjesa 2 : Operatorët e specifikimit (ISO/TS 12781 -2 : 2003)
English
Withdrawn 
2014-09-10 
13 € 
PDF
Blej
Specifikime gjeometrike të produkteve (GPS) -Gjendja e sipërfaqes -Metoda e profilit sipërfaqet që kanë cilësi funksionale të ndryshme të shtresave -Pjesa 2 : Karakterizimi i lartësive duke përdorur kurbën e përqindjes së gjatësisë mbajtëse
English
Withdrawn 
2014-09-10 
22 
25 € 
PDF
Blej
Specifikime gjeometrike të produkteve (GPS) -Gjendja e sipërfaqes -Metoda e profilit sipërfaqet që kanë cilësi funksionale të ndryshme të shtresave -Pjesa 3 : Karakterizimi i lartësive duke përdorur kurbën e propabilitetit të materialit
52 gjetur, faqja1 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1