Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2013-09-13 
20 
23 € 
PDF
Blej
Vibrimi dhe goditja mekanike -Matja dhe vlerësimi i goditjeve teke të transmetuara prej makinave të drejtuara dhe mbajtura në dorë në sistemin krah -dorë (ISO/TS 15694 : 2004)
English
Withdrawn 
2015-02-11 
53 
38 € 
PDF
Blej
Vibrime mekanike - Udhëzim për vlerësimin e shpërthimit në vibrimin e transmetuar me dorë duke përdorur informacionin e disponueshëm duke përfshirë edhe atë që jepet nga prodhuesi i makinerisë.
English
Published 
2015-02-11 
43 
34 € 
PDF
Blej
Vibrimi i tërë trupit – Udhëzime për zvogëlimin e rreziqeve të vibrimit – Pjesa 2: Masat parandaluese në vendin e punës.
English
Published 
2015-02-11 
25 
26 € 
PDF
Blej
Vibrimi i tërë trupit – Udhëzime për zvogëlimin e rreziqeve të vibrimit - Pjesa 1: Metodat teknike të projektimit të makinerisë.
English
Published 
2013-09-13 
20 
23 € 
PDF
Blej
Vibrimi dhe goditja mekanike -Vibrimi i transmetuar në dorë -Ndikimi i forcave çift në ndërveprimin makine dorë për vlerësimin e ekspozimit
English
Published 
2013-09-13 
33 
31 € 
PDF
Blej
Makineri të lëvizjes së dheut -Udhëzime për vlerësimin e ekspozimit të dridhjes së gjithë -trupit gjatë udhëtimit në makina Përdorimi i të dhënave të harmonizuara matur nga institutet ndërkombëtare, organizata dhe prodhuesit (ISO/TR 25398 : 2006)
English
Published 
2009-08-28 
36 
32 € 
PDF
Blej
Vibracioni mekanik -Testimi i makinerive të levizshme meqëllim përcaktimin e vlrës së vibracionit të emetuar përcaktimin e vlerës së vibracionit të emetuar
English
Published 
2013-11-25 
10 
15 € 
PDF
Blej
Vibracioni mekanik -Deklarimi dhe verifikimi i vlerave të emetimit të vibracionit
English
Published 
2020-08-17 
28 
28 € 
PDF
Blej
Siguria e kamionëve industrial - Metodat e provës për matjen e vibracioneve
English
Published 
2009-10-28 
27 
28 € 
PDF
Blej
Vibracioni mekanik -Rimorkiot industriale -Vlersimi laboratorik dhe specifikimi për vibracionin e sediljes se operatorit
English
Withdrawn 
2009-10-28 
13 € 
PDF
Blej
Mjetet motorike portative që mbahen ne dorë -Matja e vibrimeve në dorezat e mbajtjës -Pjesa 1 : Të përgjithshme
English
Withdrawn 
2009-10-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Vibracionet mekanike -metodat laboratorike për vlerësimin e vibracionit te ndënjëses -Pjesa 1 : Kërkesat bazë
English
Withdrawn 
2013-05-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Vibracioni dhe goditja mekanike -Vibracioni dorë -krah -Metoda për matjen dhe vlersimin e transferueshmërisë së vibrimit, nëpërmjet dorashkave, në shuplakat
English
Published 
2017-07-28 
42 
34 € 
PDF
Blej
Vibracioni dhe goditja mekanike -Vibracioni dorë -krah -Metoda për matjen dhe vlersimin e transferueshmërisë së vibrimit, nëpërmjet dorashkave, në shuplakat
English
Published 
2009-10-28 
23 
25 € 
PDF
Blej
Vibracioni dhe goditja mekanike -Vibracioni dorë -krah -Metoda e matjes së transmetueshmërisë së vibracionit të materialeve elastike të ngarkuara nga sistemi dorë -krah
English
Withdrawn 
2009-10-28 
22 
25 € 
PDF
Blej
Vibrime mekanike -Makineri që mbahen dhe udhëzohen me dore -Parimet për vlerësimin e emetimit të vibrimit
English
Published 
2017-07-28 
47 
36 € 
PDF
Blej
Vibrime mekanike -Makineri që mbahen dhe udhëzohen me dore -Parimet për vlerësimin e emetimit të vibrimit
English
Published 
2017-07-28 
36 
32 € 
PDF
Blej
Mjete portative me motor mbajtur në dorë - Metodat e provës për vlerësimin e emetimit të dridhjes - Pjesa 12: Pajisjet për formim (ISO 28927-12:2012)
English
Withdrawn 
2009-10-28 
28 
28 € 
PDF
Blej
Makineri per levizjen e dheut -Vleresimi laboratorik I vibrimit te ndenjeses se operatorit
English
Withdrawn 
2017-10-06 
36 
32 € 
PDF
Blej
Makineri per levizjen e dheut -Vleresimi laboratorik I vibrimit te ndenjeses se operatorit
32 gjetur, faqja1 nga2 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1