Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2013-12-11 
51 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet e trajtimit të ujërave të ndotur deri në 50 PT -Pjesa 2 : Sistemet e infiltrimit me tokë
English
Withdrawn 
2013-12-11 
29 
28 € 
PDF
Blej
Sistemet nën vakum të kanaleve të ujrave të zeza jashtë ndërtesës
English
Published 
2016-07-13 
22 
25 € 
PDF
Blej
Impiante të trajtimit të ujrave të ndotura - Pjesa 1:Parime të përgjithshme për ndërtimin
English
Published 
2016-07-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Impiante të trajtimit të ujrave të ndotura - Pjesa 10: Parimet e sigurisë
English
Published 
2016-07-13 
13 
18 € 
PDF
Blej
Impiante të trajtimit të ujrave të ndotura - Pjesa 11:Kërkesa të përgjithshme
English
Published 
2016-07-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Impiante të trajtimit të ujrave të ndotura - Pjesa 12 : Kontrolli dhe automatizimi
English
Published 
2016-07-13 
18 
22 € 
PDF
Blej
Impiante të trajtimit të ujrave të ndotura - Pjesa 14: Dezinfektimi
English
Published 
2016-07-13 
18 
22 € 
PDF
Blej
Impiante të trajtimit të ujrave të ndotura - Pjesa 14: Dezinfektimi
English
Published 
2016-07-13 
18 
22 € 
PDF
Blej
Impiante të trajtimit të ujrave të ndotura - Pjesa 15: Matja e transferimit të oksigjenit në ujin e pastër në tanket e ajrimit të impianteve të llumit aktiv
English
Published 
2016-07-13 
16 
20 € 
PDF
Blej
Impiante të trajtimit të ujrave të ndotura - Pjesa 15: Matja e transferimit të oksigjenit në ujin e pastër në tanket e ajrimit të impianteve të llumit aktiv
English
Published 
2016-07-13 
16 
20 € 
PDF
Blej
Impiante të trajtimit të mbeturinave ujore - Pjesa 16: Filtrimi fizik (mekanik)
English
Published 
2016-07-13 
11 
17 € 
PDF
Blej
Impiante të trajtimit të ujrave të ndotura - Pjesa 3: Trajtimi paraprak
English
Published 
2016-07-13 
10 
15 € 
PDF
Blej
Impiante të trajtimit të ujrave të ndotura - Pjesa 4: Dekantimi primar
English
Published 
2016-07-13 
10 
15 € 
PDF
Blej
Impiante të trajtimit të ujrave të ndotura - Pjesa 5: Proceset e lagunimit
English
Published 
2016-07-13 
15 
20 € 
PDF
Blej
Impiante të trajtimit të ujrave të ndotura - Pjesa 6: Proceset e llumit aktiv
English
Published 
2016-07-13 
16 
20 € 
PDF
Blej
Impiante të trajtimit të ujrave të ndotura - Pjesa 7: Reaktorët me kulturë bakteriale fikse:
English
Published 
2016-07-13 
16 
20 € 
PDF
Blej
Impiante të trajtimit të ujrave të ndotura - Pjesa 8: Trajtimi dhe ruajtja e llumrave
English
Published 
2016-07-13 
19 
23 € 
PDF
Blej
Impiante të trajtimit të ujrave të ndotura - Pjesa 9: Kontrolli i erës dhe ventilimi
English
Withdrawn 
2016-07-13 
33 
31 € 
PDF
Blej
Impiante të vegjël të trajtimit të ujrave të ndotura për deri 50 PT - Pjesa 1: Tankera septikë të parafabrikuar
English
Withdrawn 
2009-03-30 
33 
31 € 
PDF
Blej
Impiante të vegjël të trajtimit të ujrave të ndotura për deri 50 TP-Pjesa 1: Tankera septikë të parafabrikuara
45 gjetur, faqja1 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1