Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2013-11-26 
165 
61 € 
PDF
Blej
Të dhënat ergonomike dhe udhëzimet për zbatimin e Guidës 71 ISO/IEC tek produktet dhe shërbimet të cilat i adresohen personave të moshuar dhe personave me aftësi të kufizuar (ISO/TR 22411 : 2008)
English
Published 
2015-05-12 
24 
26 € 
PDF
Blej
Lehtësira për spektatorët - Kriteri i prezantimit për pamjen e një mjedisi për spektatorë me nevoja të veçanta
English
Draft 
2024-06-06 
55 
38 € 
PDF
Blej
Dizajn për të Gjithë - Qasja me një Metodë për të Gjithë e produkteve, mallrave dhe shërbimeve - Zgjerimi i gamës së përdoruesve
English
Published 
2020-08-27 
42 
34 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë - Projekti për përdorimin e PRM - Pajisje dhe elementë përbërës në bordin e vagonit - Pjesa 1: Tualetet
English
Published 
2020-08-27 
46 
36 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë - Projekti për përdorimin e PRM - Pajisje dhe elementë përbërës në bordin e vagonit - Pjesa 2: Elementë për uljen, qëndrimin dhe lëvizjen
English
Published 
2020-08-27 
30 
29 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë - Projekti për përdorimin e PRM - Pajisje dhe elementë përbërës në bordin e vagonit - Pjesa 3: Dritaret dhe dyert e brendshme
English
Published 
2016-07-20 
25 
26 € 
PDF
Blej
Ndihmësa teknikë për persona të paaftë – Sistemet e kontrollit mjedisor për jetën e përditshme
English
Withdrawn 
2011-08-01 
89 
48 € 
PDF
Blej
Ndihmësat teknikë për persona me aftësi të kufizuar -Klasifikimi dhe terminologjia
8 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1