Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Draft 
2024-06-13 
66 
42 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit për fëmijë -Rrethore (kuadratë) për ecjen e fëmijëve - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Draft 
2024-05-16 
14 
18 € 
PDF
Blej
Llampat dekorative me vaj - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Draft 
2024-06-06 
20 
23 € 
PDF
Blej
Grilat e brëndshëm - Mbrojtja nga rreziku i mbytjes - Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2015-05-12 
13 € 
PDF
Blej
Mobilje - Krevatet që palosen - Kërkesat e sigurisë dhe prova - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë
English
Published 
2015-05-12 
10 
15 € 
PDF
Blej
Mobilje - Krevatet që palosen - Kërkesat e sigurisë dhe prova - Pjesa 2: Metodat e provës
English
Withdrawn 
2010-02-18 
13 € 
PDF
Blej
Mobilje -Krevate për femijë dhe djepe për perdorim shtëpiak -Pjesa 1 : Kërkesat e sigurisë
English
Withdrawn 
2010-02-18 
10 
15 € 
PDF
Blej
Mobilje -Krevate për femijë dhe djepe për perdorim shtëpiak -Pjesa 2 : Metoda e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisjet gjimnastikore -Kuajt me doreza dhe kaluqët -Kërkesat e sigurisë dhe të përdorimit, metodat e provës
English
Published 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Pajisje gjimnastikore -Hekurat -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2023-07-17 
16 
20 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë - Pajisje të ndryshueshme për përdorim shtëpiak - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë
English
Published 
2023-07-17 
22 
25 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë - Pajisje të ndryshueshme për përdorim shtëpiak - Pjesa 2: Metodat e provës
English
Published 
2009-12-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje gjimnastikore -Hekurat në mur, shkallët grilë dhe kornizat për ngjitje -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2009-12-14 
15 € 
PDF
Blej
Pajisjet gjimnastikore -Trarët e ekuilibrit -Kërkesat e sigurisë dhe të përdorimit, metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet fluturimi me rrëshqitje -Parashutat e ndihmës kritike -Kërkesa t e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-12-04 
55 
38 € 
PDF
Blej
Artikuj të përdorimit dhe të kujdesit për fëmijët -Mbajtëse biberoni -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e proves
English
Published 
2009-12-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje gjimnastikore -Unazat -Kërkesat e sigurisë dhe përdorimit
English
Published 
2020-08-21 
48 
36 € 
PDF
Blej
Grilat e brëndshëm - Kërkesat e efektshmërisë duke përfshire sigurine
English
Withdrawn 
2009-12-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Mjetët ndihmëse pluskuese për notim -Pjesa 2 : Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për mjetët ndihmëse pluskuese duhen të mbahen
English
Withdrawn 
2015-05-12 
24 
26 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit dhe që përdoren nga fëmijët - Transportuesit e fëmijëve - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e proves - Pjesa 1: Transportues në formë kuadrati
English
Published 
2023-07-17 
23 
25 € 
PDF
Blej
Artikuj të kujdesit dhe të përdorimit për fëmijë - Mbajtëse të bebeve - Kërkesat e sigurisë dhe metoda prove
87 gjetur, faqja1 nga5 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1