Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2014-07-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Kondicionimi i ajrit për vagon të linjës kryesore-Pjesa 1: Parametrat e konfortit
English
Withdrawn 
2014-07-14 
38 
32 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Ajër i kondicionuar për vagon të linjës kryesore-Pjesa 2: Provat tip
English
Withdrawn 
2010-09-16 
41 
34 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Traseja-Traversat dhe trarët prej betoni-Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2012-07-31 
20 
23 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurrudhë -Trase -Kontaktet dhe kryqëzimet -Pjesa 4 : Vënie në punë, bllokim dhe dedektim
English
Withdrawn 
2012-07-31 
31 
29 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Trase -Kontaktet dhe kryqëzimet -Pjesa 5 : Kontaktet
English
Withdrawn 
2012-07-31 
30 
29 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Trase -Kontaktet dhe kryqëzimet -Pjesa 6 : Kryqëzimet e përbashkëta të fiksuara dhe të gjera
English
Withdrawn 
2012-07-31 
36 
32 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Trase -Kontaktet dhe kryqëzimet -Pjesa 8 : Pajisjet e zgjerimit
English
Withdrawn 
2012-07-31 
79 
45 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Trase -Kontaktet dhe kryqëzimet -Pjesa 9 : Shpërndarja
English
Withdrawn 
2014-07-14 
39 
32 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Rrota dhe karkasat-Tërësitë akse-Kërkesat e produktit
English
Withdrawn 
2014-07-14 
30 
29 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Set rrotash dhe karkasat-Rrotat-Profil i shkallëzuar
English
Withdrawn 
2019-05-15 
29 
28 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Traseja-Parametrat gjeometrike së trasesë-Pjesa 1: Karakterizimi i gjeometrisë së trasesë.
English
Withdrawn 
2010-09-16 
27 
28 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Traseja-Cilësia e gjeometrisë së trasesë-Pjesa 1: Karakterizimi i gjeometrisë së trasesë
English
Withdrawn 
2012-07-31 
24 
26 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Traseja-Cilësia e gjeometrisë së trasesë-Pjesa 5: Nivelet cilësisë gjeometrike
English
Withdrawn 
2014-07-14 
37 
32 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Aerodinamikat-Pjesa 5: Kërkesat dhe procedurat e provës për aerodinamikat në tunele
English
Withdrawn 
2014-07-14 
115 
51 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Testi për pranimin e karakteristikave lëvizëse të motorrave të hekurrudhave -Prova e sjelljes në lëvizje dhe provat stacionare
English
Withdrawn 
2014-07-14 
97 
48 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurrudhë-Metodat e llogaritjes të distancve të ndalimit, distancave të ngadalësimit dhe ndalimin e frenuar-Pjesa 1: Algoritme të përgjithshme
English
Withdrawn 
2014-07-14 
31 
29 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Disqet frenues për vagon në hekurudhë-Pjesa 1: Disqet frenues të presuar ose të tkurrura në aksin ose boshtin e drejtimit, përmasat dhe kërkesat e cilësisë
English
Withdrawn 
2014-07-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Xhami i përparm ballor për kabinat e trenit
English
Withdrawn 
2014-07-14 
35 
31 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Treguesit e frenave-Pjesa 1: Treguesit e frenave pneumatik
English
Withdrawn 
2014-07-14 
126 
55 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Metoda për përcaktimin e konicitetit ekuivalent
26 gjetur, faqja1 nga2 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1