Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2012-09-27 
62 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë – Kërkesa sigurie për projektimin dhe ndërtimin e makinave të printimit dhe të kthimit të letrës – Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2009-08-28 
56 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Kërkesa sgurie për projektimin dhe të printimit dhe të kthimit të letrës -Pjesa1 : Kërkesa të përgjishme
English
Withdrawn 
2012-09-27 
66 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë – Kërkesa sigurie për projektimin dhe ndërtimin e makinave të printimit dhe të kthimit të letrës – Pjesa 2: Makina printimi dhe llakimi duke përfshirë dhe makineri para shtypi
English
Withdrawn 
2009-08-28 
60 
38 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Kërkesa sigurie per projektimin dhe ndërtimin e makinave të printimit dhe të kthimit të letrës -Pjesa 2 : Makina printimi llakimi duke përfshir dhe makineri para shtypi
English
Withdrawn 
2009-08-28 
56 
38 € 
PDF
Blej
Atmosferat shperthyese -Parandalimi dhe mbrojtja nga shperthimi Pjesa 1 : Konceptet baze dhe metodologjia
English
Withdrawn 
2017-08-01 
46 
36 € 
PDF
Blej
Atmosferat shperthyese -Parandalimi dhe mbrojtja nga shperthimi Pjesa 1 : Konceptet baze dhe metodologjia
English
Withdrawn 
2009-08-28 
42 
34 € 
PDF
Blej
Atmosferat shperthyese -Parandalimi dhe mbrojtja nga shperthimi Pjesa 2 : Konceptet baze dhe metodologjia per shfrytezimin e minierave
English
Published 
2020-09-01 
36 
32 € 
PDF
Blej
Atmosferat shpërthyese - Parandalimi dhe mbrojtja nga shpërthimi - Pjesa 2: Konceptet bazë dhe metodologjia për shfrytëzimin e minierave
English
Published 
2023-07-13 
63 
42 € 
PDF
Blej
Impiante veshjeje - Makineri për veshje në zhytje dhe elektrodepositë prej material veshje të lëngut organik
English
Published 
2020-08-17 
36 
32 € 
PDF
Blej
Makineri për furnizimin dhe qarkullimin e materialeve veshës që punojnë nën presion - Kërkesat e sigurisë
English
Published 
2023-07-13 
34 
31 € 
PDF
Blej
Makineri përzjerëse për materialet veshëse - Kërkesa sigurie - Pjesa 1:Makineri përzjerëse për përdorim në automjetet që rillustrohen
English
Withdrawn 
2010-02-11 
44 
34 € 
PDF
Blej
Ndaluesit e flakes -Kërkesat për performancen , metodat e provave dhe kufijtë për perdorimin
English
Withdrawn 
2008-02-14 
21 
25 € 
PDF
Blej
Stacione mbushëse të naftës -Ndërtimi dhe cilësitë e injektorëve automatikë që përdoren në distributorëte karburantit
English
Withdrawn 
2018-05-08 
22 
25 € 
PDF
Blej
Stacione mbushëse të naftës -Ndërtimi dhe cilësitë e injektorëve automatikë që përdoren në distributorëte karburantit
English
Withdrawn 
2009-03-30 
37 
32 € 
PDF
Blej
Sistemet e gjurmimit të pikimit -Pjesa 1 : Parimet e përgjithshme
English
Withdrawn 
2008-02-14 
25 
26 € 
PDF
Blej
Mjediset potencialisht eksplozive -Termat dhe përkufizimet për pajisjet dhe sistemet mbrojtëse të destinuara për tu përdorur në mjediset potencialisht eksplozive
English
Published 
2017-08-01 
29 
28 € 
PDF
Blej
Mjediset potencialisht eksplozive -Termat dhe përkufizimet për pajisjet dhe sistemet mbrojtëse të destinuara për tu përdorur në mjediset potencialisht eksplozive
English
Withdrawn 
2010-02-11 
75 
45 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për përdorim në atmosferat potencialisht shpërthyese Pjesa 1 : Metoda bazë dhe kërkesat
English
Withdrawn 
2017-08-01 
75 
45 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për përdorim në atmosferat potencialisht shpërthyese Pjesa 1 : Metoda bazë dhe kërkesat
English
Withdrawn 
2010-02-11 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje jo -elektrike për atmosferat potencialisht shpërthyese -Pjesa 2 : Mbrojtja prej mbylljes me qarkullim të kufizuar "fr"
97 gjetur, faqja1 nga5 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1