Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Draft 
2024-04-17 
136 
55 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Biçikleta me asistencë elektrike - Biçikleta EPAC
English
Draft 
2024-05-20 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-23: Kërkesa të veçanta për pajisjet për kujdesin ndaj lëkurës dhe flokëve
English
Draft 
2024-05-20 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-23: Kërkesa të veçanta për pajisjet për kujdesin ndaj lëkurës dhe flokëve
English
Draft 
2024-05-20 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisja shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-41: Kërkesa të veçanta për pompat
English
Draft 
2024-05-20 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Part 2-75: Kërkesa të veçanta për pajisjet shpërndarëse dhe makinetat me monedhë për përdorim tregtar
English
Draft 
2024-05-20 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Part 2-75: Kërkesa të veçanta për pajisjet shpërndarëse dhe makinetat me monedhë për përdorim tregtar
English
Draft 
2024-05-20 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Part 2-75: Kërkesa të veçanta për pajisjet shpërndarëse dhe makinetat me monedhë për përdorim tregtar
English
Draft 
2024-05-20 
70 
42 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-97: Kërkesa të veçanta për transmesionet e grilave me rul, strehët, qepenat dhe pajisjet e ngjashme me to
English
Draft 
2024-05-20 
34 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-80: Kërkesa të veçanta për ventilatorët
English
Published 
2009-08-28 
18 
22 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Performancat fizike njerëzore - Pjesa 1: Terma dhe përcaktime
English
Published 
2009-08-28 
32 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Performanca fizike e njeriut - Pjesa 2: Mirëmbëjtja manuale e makinerisë dhe e pjesëve përbërëse të makinerisë
English
Published 
2009-08-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Performancat fizike njerëzore - Pjesa 3: Limitet e forcës së rekomanduar për punën e makinerisë
English
Withdrawn 
2012-09-27 
62 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë – Kërkesa sigurie për projektimin dhe ndërtimin e makinave të printimit dhe të kthimit të letrës – Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2012-09-27 
66 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë – Kërkesa sigurie për projektimin dhe ndërtimin e makinave të printimit dhe të kthimit të letrës – Pjesa 2: Makina printimi dhe llakimi duke përfshirë dhe makineri para shtypi
English
Withdrawn 
2020-08-17 
31 
29 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Kërkesat e sigurise për projektimin dhe ndërtimin e makinerive të printimit dhe të shndërrimit të letrës - Pjesa 3: Makinerite prerëse
English
Published 
2020-08-17 
41 
34 € 
PDF
Blej
Kompresorët dhe pompat e vakumit - Kërkesat e sigurisë - Pjesa 1:Kompresorët e ajrit
English
Published 
2016-06-16 
34 
31 € 
PDF
Blej
Kompresorët dhe pompat e vakumit - Kërkesat e sigurisë - Pjesa 1:Kompresorët e ajrit
English
Published 
2016-06-16 
107 
51 € 
PDF
Blej
Kompresorët dhe pompat me vakum – Kërkesat e sigurisë - Pjesa 3:Kompresorët e proçesit
English
Published 
2009-08-28 
34 
31 € 
PDF
Blej
Pompat për zjarrfikësit - Pompat centrifugale me kapsollë për zjarrfikësit - Pjesa 1: Klasifikimi - Kërkesa të përgjithshme dhe kërkesa për sigurinë
English
Published 
2009-08-28 
37 
32 € 
PDF
Blej
Pompat për zjarrfikësit - Pompat centrifugale me kapsollë për zjarrfikësit - Pjesa 2: Verifikimi i kërkesave të përgjithshme dhe i kërkesave të sigurisë
701 gjetur, faqja1 nga36 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1