Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2019-03-29 
24 
26 € 
PDF
Blej
Kompatibiliteti elektromagnetik - Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, shkallët lëvizëse dhe vendkalimet lëvizëse - Imuniteti
English
Withdrawn 
2009-10-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Kavo çeliku - Siguria - Pjesa 3: Informacion për përdorimin dhe mirëmbajtjen
English
Withdrawn 
2013-01-21 
21 
25 € 
PDF
Blej
Litare prej tel qeliku -Siguria -Pjesa 5 : Litare me fije te perdredhur per ashensore
English
Published 
2009-10-28 
24 
26 € 
PDF
Blej
Mirëmbajtja e ashensorëve dhe e shkallëve mekanike -Rregullat për instruksionet e mirëmbajtjes
English
Withdrawn 
2009-10-28 
23 
25 € 
PDF
Blej
Fundet për kavot me fije çeliku - Siguria - Pjesa 7: Xhunto konike simetrike
English
Withdrawn 
2019-03-29 
165 
61 € 
PDF
Blej
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorë për transportin e njerëzve dhe të mallrave - Pjesa 20: Ashensorë pasagjerësh për mallra dhe për pasagjer
English
Withdrawn 
2012-09-27 
34 
31 € 
PDF
Blej
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve -Ashensorë për transportin e njerëzve dhe të mallrave -Pjesa 21 : Ashensorë të rinj për pasagjer dhe për mallra në ndërtesat ekzistuese
English
Withdrawn 
2019-03-29 
209 
61 € 
PDF
Blej
Rregulla sigurie për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorë për transportin e njerëzve dhe mallrave - Pjesa 22: Ashensorë elektrik me rrugë të pjerrët
English
Withdrawn 
2012-09-27 
17 
22 € 
PDF
Blej
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe montimin e ashensorëve -Ashensorët për transportimin e njerëzve dhe të mallrave -Pjesa 28 : Alarmet e telekomanduara në distancë për ashensorët për transportimin e njerëzve dhe të mallrave
English
Withdrawn 
2019-03-29 
96 
48 € 
PDF
Blej
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Kontrolli dhe provat - Pjesa 50: Rregullat e projektimit, llogaritjet, kontrollet dhe provat e komponentëve të ashensorëve
English
Withdrawn 
2012-09-27 
31 
29 € 
PDF
Blej
Regullat e sigurisë për ndertimin dhe instalimin e ashensorëve -Pjesa 58 : Ekzaminimi dhe provat -Prova e rezistencës e dyerve të zbritjes
English
Withdrawn 
2009-10-28 
35 
31 € 
PDF
Blej
Rregullat e sigurise për ndertimin dhe instalimin e ashensorëve -Pjesa 70 : Zbatimet e veqanta per ashensoret qe perdoren per pasagjere dhe per prodhime te pasagjereve -Afrueshmeria e ashensoreve per personat e perfshire, personat me aftesi te kufizuar/invalide
English
Withdrawn 
2012-09-27 
29 
28 € 
PDF
Blej
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Zbatime të veçanta në ashensorët e udhëtarëve dhe ashensorët e mallrave të udhëtarëve - Pjesa 71: Ashensorë rezistent ndaj shkatërrimit
English
Withdrawn 
2017-10-06 
51 
38 € 
PDF
Blej
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 12: Zbuluesit e tymit - Zbuluesit në linjë. të cilët përdorin një tufë rrezesh optike
English
Withdrawn 
2017-10-06 
21 
25 € 
PDF
Blej
Rregulla të sigurisë për ndërtim dhe instalimin e ashensorëve -Zbatime të veçanta në ashensorët e udhëtarëve për udhëtarin dhe mallrat -Pjesa 73 : Sjellja e ashensorëve në rastin e zjarrit
15 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1