Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Draft 
2024-04-16 
12 € 
PDF
Blej
Pajtueshmëria elektromagnetike e pajisjeve multimediale - Kërkesat e emetimit
English
Published 
2009-03-30 
28 
28 € 
PDF
Blej
Aksesorë , kinkaleri (brava,shula,reze,etj) për ndërtesat -Pajisjet mbajtëse elektromagnetike për dyert rrotulluese -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2016-07-25 
20 
23 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike -Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, për shkallët lëvizëse dhe për konvejerët për pasagjerët Emetimi
English
Published 
2019-03-29 
24 
26 € 
PDF
Blej
Kompatibiliteti elektromagnetik - Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, shkallët lëvizëse dhe vendkalimet lëvizëse - Imuniteti
English
Published 
2023-07-13 
20 
23 € 
PDF
Blej
Kamionë industrialë - Përputhshmëria elektromagnetike
English
Withdrawn 
2017-10-06 
22 
25 € 
PDF
Blej
Kamionë industriale - Përputhshmëria elektromagnetike
English
Withdrawn 
2016-08-16 
49 
36 € 
PDF
Blej
Makineritë e ndërtimit - Pajtueshmëria elektromagnetike e makinave me furnizim të brendshëm të energjisë elektrike
English
Published 
2022-08-18 
61 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Pajisjet për parkimin e motorizuar të automjeteve - Siguria dhe kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike për projektimin, prodhimin, montimin dhe vënien në punë
English
Published 
2023-07-14 
45 
34 € 
PDF
Blej
Dyer për këmbësorë që punojnë me energji elektrike - Standard produkti, karakteristikat e performancës - Kompletet e dyerve për këmbësorë, përveç tipit me rrotullim në çrnierë, projektuar fillimisht për instalim me veprim me energji elektrike
English
Withdrawn 
2016-01-21 
48 
36 € 
PDF
Blej
Dyer te motorizuara per këmbësor - Standardet e produktit,karakteristikat e performancës - Kompletet e dyerve për këmbësor,me ritëm te ndryshëm,fillimisht të dizenjuara për tu montuar te motorizuara pa karakteristikat e rezistencës nga zjarri dhe rrjedhjes së tymit
English
Published 
2014-01-14 
13 € 
PDF
Blej
Specifikime për sinjalizimin në instalimet elektrike me tension të ulët në diapazonin e frekuencave 3 kHz deri 1485 kHzPjesa 2 -2 : Kërkesa për imunitetin për aparatet dhe për sistemet e komunikimit në rrjetin elektrik që punojnë në bandën e frekuencave nga 95 kHz deri 148,5 kHz dhe që synohen të përdoren në mjediset industriale
English
Published 
2020-08-27 
22 
25 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Përputhshmëria elektromagnetike -Pjesa 3 -1 : Vagoni -Trenat dhe mjetet e tjera të transportit
English
Published 
2020-08-27 
26 
26 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Përputhshmëria elektromagnetike -Pjesa 3 -2 : Vagoni -Aparatet
English
Withdrawn 
2014-07-14 
16 
20 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Përputhshmëria elektromagnetike -Pjesa 4 : Emetimi dhe imuniteti i aparateve të sinjalizimit dhe telekomunikacionit
English
Published 
2020-08-27 
19 
23 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Përputhshmëria elektromagnetike -Pjesa 4 : Emetimi dhe imuniteti i aparateve të sinjalizimit dhe telekomunikacionit
English
Published 
2020-08-27 
22 
25 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Përputhshmëria elektromagnetike -Pjesa 5 : Emetimi dhe imuniteti i instalimeve dhe aparateve fikse të ushqimit të fuqisë
English
Published 
2023-07-20 
26 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e alarmit - Pjesa 4: Përputhshmëria elektromagnetike - Standardi i familjes së produktit: Kërkesat e imunitetit për komponentët e mbrojtjes nga zjarri, ndërhyrësi, vjedhja, CCTV, për kontrollin e hyrjes dhe sistemet sociale të alarmit
English
Published 
2023-07-24 
10 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike - Aparate elektrike për zbulimin dhe matjen e gazrave të djegshëm, të gazrave helmuese ose të oksigjenit
English
Published 
2023-07-24 
21 
25 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike - Aparate elektrike për zbulimin dhe matjen e gazrave të djegshëm, të gazrave helmuese ose të oksigjenit
English
Published 
2023-07-20 
19 
23 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike - Standardi i familjes së produktit për veglat e makinerisë - Pjesa 1: Emetimi
73 gjetur, faqja1 nga4 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1