Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Draft 
2024-06-06 
22 
25 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë gjeometrike të agregateve Pjesa 5 : Përcaktimi i përqindjes së pjesëzave të thyera dhe me sipërfaqe të thyer në agregatet e trashë
English
Published 
2019-09-26 
31 
29 € 
PDF
Blej
Furrat me lëndë djegëse të lëngët me djegësa me spërkatje në formë avulli
English
Published 
2009-03-30 
35 
31 € 
PDF
Blej
Produktet e laminuar në të nxehtë për çeliqe konstruksionesh -Pjesa 1 : Kushtet e përgjithëshme teknike të livrimit EN 10025 -1 : 2004
English
Published 
2010-10-06 
49 
36 € 
PDF
Blej
Çeliqet e paoksidueshëm -Pjesa 4 : Kushtet teknike të shpërndarjes të çeliqeve rezistent ndaj korrozionit në formë flete/pllake dhe shiriti për ndërtim
English
Published 
2010-10-06 
57 
38 € 
PDF
Blej
Çeliqet e paoksidueshëm -Pjesa 5 : Kushtet teknike të shpërndarjes për lingota, shufra, tela, profile dhe produkte te punuara pastër prej çeliqesh rezistent ndaj korrozionit për ndërtim
English
Withdrawn 
2014-09-08 
60 
38 € 
PDF
Blej
Fletë plastike të profiluara me membranë teke që transmeton dritën për çati të brendshme dhe të jashtëme, mure dhe tavane Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2019-09-26 
154 
61 € 
PDF
Blej
Ngrohës me ajër jo shtëpiak, më konvëksion te detyruar me gaz të djegshëm, për hapsirë ngrohëse që nuk e kalon futjen e nxehtësisë neto prej 300 kw, që kanë ventilator për të ndihmuar transportimin e ajrit për djegie dhe/ose të produkteve të djegies
English
Published 
2009-03-30 
40 
32 € 
PDF
Blej
Seksione konstruksioni bosh të përfunduara në të nxehtë prej çeliqesh konstruksioni të paleguara dhe me grimca të imëta -Pjesa 1 : Kushtet teknike të livrimit
English
Published 
2009-03-30 
37 
32 € 
PDF
Blej
Seksione konstuksioni të salduara, të formuara në të ftohtë prej çeliqesh të paleguara dhe me grimca të imëta -Pjesa 1 : Kërkesat teknike të livrimit
English
Published 
2009-03-30 
74 
45 € 
PDF
Blej
Tubat prej çeliku të palidhur dhe pajisjet për transportimin e lëngjeve ujore përfshirë ujin për konsumim nga njerëzit -Kërkesat teknike të furnizimit
English
Published 
2011-05-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Tuba prej çeliku të palidhur të përshtatëshëm për saldim dhe filetim – Kushtet teknike të livrimit
English
Published 
2009-03-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Bashkueset për lidhjen e tubave dhe rakordeve prej çeliku për transportimin e ujit dhe lëngjeve të tjera ujore ( EN 10311 : 2005)
English
Published 
2009-03-30 
40 
32 € 
PDF
Blej
Tubat prej çeliku inoksidabël të salduar për transportimin e lëngjeve jore përfshirë ujin për konsum nga njerëzit -Kushtet teknike të furnizimit
English
Published 
2010-10-06 
29 
28 € 
PDF
Blej
Derdhjet prej çeliku për struktura
English
Published 
2010-10-06 
38 
32 € 
PDF
Blej
Çeliqe për kalitje dhe temperim për ndërtim -Kushtet teknike të shpërndarjes
English
Published 
2019-11-12 
36 
32 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Pasqyrat prej xham akulli të veshura me argjënd për përdorim të brënshëm - Pjesa 2: Vlerësimi i konformitetit; produkti standard
English
Published 
2019-11-12 
40 
32 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Tulla xhami për mure dhe dysheme - Pjesa 2: Vlerësimi i konformitetit/standardi i produktit
English
Published 
2022-11-09 
38 
32 € 
PDF
Blej
Bakër dhe lidhjet e bakrit - Tuba bakri të rumbullakët të pa salduar për ujë dhe gas për përdorime sanitare dhe ngrohje
English
Published 
2013-12-09 
47 
36 € 
PDF
Blej
Realizimi i konstruksioneve prej çeliku dhe alumini - Pjesa 1: Kërkesa teknike për vlerësimin e konformitetit të komponentëve konstruktiv
English
Withdrawn 
2009-03-30 
41 
34 € 
PDF
Blej
Xhami në ndërtim -Xhami i veshur -Pjesa 4 : Vlerësimi i konformitetit EN 1096 -4 : 2004
397 gjetur, faqja1 nga20 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1