Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Kontakt   

Hafiz GARA

Hafiz GARA

Hafiz GARA

Drejtor i Përgjithshëm i AKS

Hafiz.Gara@rks-gov.net

038 200 36539