Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Kontakt   

Bujar ISTOGU

Bujar ISTOGU

Bujar ISTOGU 

Drejtor i Drejtoratit për standarde, promovim dhe integrim 

Bujar.Istogu@rks-gov.net 

 

038 200 36539