Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Kontakt   

Bujar ISTOGU

Bujar ISTOGU
Bujar ISTOGU 
 
Zv. Drejtor i Përgjithshëm i AKS
 
 
Tel: 038 200 36539