Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Kontakt   

Avdullah KRYEZIU

Avdullah KRYEZIU

Avdullah KRYEZIU

Zyrtar i lartë për standarde

Avdullah.Kryeziu@rks-gov.net

Tel: 038 512 779