Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Kontakt   

Xajë RRACI

Xajë RRACI
Xajë RRACI

Zyrtar për standarde


Tel: 038 512 779