Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Kontakt   

Xajë RRACI

Xajë RRACI

Xajë RRACI

Zyrtar për standarde

Xaje.Rraci@rks-gov.net

Tel: 038 512 779