Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Kontakt   

Taulant SOPAJ

Taulant SOPAJ

Taulant SOPAJ

Zyrtar për certifikimin e produkteve, shërbimeve dhe personave

Taulant.Sopaj@rks-gov.net

Tel: 038 512 779