Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2014-06-17 
15 € 
PDF
Blej
Perdet prej muri -Hidroizolimi -Kërkesat e performancës dhe klasifikimi
English
Published 
2015-09-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Kriteret e vlerësimit të përshtatshmërisë së një stive me lëndë të sharruar
English
Published 
2014-06-17 
11 
17 € 
PDF
Blej
Perdet prej muri -Rezistenca ndaj ngarkesës së erës -Metoda e provës
English
Withdrawn 
2009-06-02 
41 
34 € 
PDF
Blej
Siguria e makinave të drurit -Makinat për prerjen e pllakave -Pjesa 1 : Makinat e njëanshme për prerjen e pllakave me bango rrëshqitëse
English
Withdrawn 
2020-08-20 
49 
36 € 
PDF
Blej
Siguria në makinat e përpunimit të drurit - Tenonatriçet - Pjesa 2: Tenonatriçe dhe/ose profilizuese dyanesore me avanc me zinxhir ose me zinxhirë
English
Published 
2014-06-17 
35 
31 € 
PDF
Blej
Grilat qepenat e jashtme dhe të brendëshme -Keqpërdorimi -Metodat e provave
English
Published 
2014-06-17 
12 € 
PDF
Blej
Dritaret dhe dyert -Hidroizolimi -Klasifikimi
English
Withdrawn 
2014-06-17 
13 € 
PDF
Blej
Dritaret dhe dyert -Rezistenca ndaj ngarkesës së erës -Klasifikimi
English
Published 
2014-06-17 
13 € 
PDF
Blej
Dyert -Ndikimet e klimës -Kërkesat dhe klasifikimi
English
Published 
2014-06-17 
12 
17 € 
PDF
Blej
Objektet e ndërtesave -Mbushja dhe guarnicioni për dyert dritaret grilat dhe perdet prej muri -Pjesa 1 : Kërkesat e performancës dhe klasifikimi
English
Published 
2014-06-17 
15 
20 € 
PDF
Blej
Objektet e ndërtesave -Mbushja dhe guarnicioni për dyert dritaret grilat dhe perdet prej muri -Pjesa 2 : Metodat e provës së forcave ngjeshëse lineare
English
Published 
2014-06-17 
12 
17 € 
PDF
Blej
Objektet e ndërtesave -Mbushja dhe guarnicioni për dyert dritaret grilat dhe perdet prej muri -Pjesa 3 : Metoda e provës së deformimt elastik për shkak të përkuljes
English
Published 
2014-06-17 
13 
18 € 
PDF
Blej
Objektet e ndërtesave -Mbushja dhe guarnicioni për dyert dritaret grilat dhe perdet prej muri -Pjesa 4 : Deformimi elastik pas metodës së provës së vjetërimit së përshpejtuar
English
Published 
2012-08-21 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pllaka prej druri -Vlerat karakteristike për projektim të ndërtimeve -Pjesa : OSB, Pllaka zdrukthi dhe pllaka fibre
English
Published 
2015-09-21 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri – Vlerat karakteristike për projektime strukturale – Pjesa 2: Kompensata
English
Published 
2015-09-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri - Vlerat e karakteristikave për projektime strukturale - Pjesa 3 - Panelet me dru masiv
English
Published 
2017-05-02 
13 
18 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Përcaktimi i pikës së zbutjes të ngjitësave termoplastik (metoda e unazës dhe sferës)
English
Published 
2017-05-02 
13 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Qëndrueshmëria në ngrirje - shkrirje
English
Published 
2017-05-02 
13 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Përcaktimi i vlerës së hidroksilit dhe/ose i përmbajtjes së tij
English
Published 
2017-05-02 
15 € 
PDF
Blej
Adezivë - Përcaktimi i përmbajtjes së izocianatit
699 gjetur, faqja5 nga35 Shtyp rezultatin e kërkimit      
5