Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2014-06-17 
19 
23 € 
PDF
Blej
Dyert -Funksionimi ndërmjet dy klimave të ndryshme -Metoda e provës
English
Withdrawn 
2010-02-18 
25 
26 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Metoda e provës për percaktimin e efikasitetit mbrojtës ndaj basidiomiceteve që shkatërrojnë drurin -Percaktimi I vlerave toksike
English
Withdrawn 
2010-02-18 
13 € 
PDF
Blej
Mobilje -Krevate për femijë dhe djepe për perdorim shtëpiak -Pjesa 1 : Kërkesat e sigurisë
English
Withdrawn 
2010-02-18 
10 
15 € 
PDF
Blej
Mobilje -Krevate për femijë dhe djepe për perdorim shtëpiak -Pjesa 2 : Metoda e provës
English
Published 
2019-05-27 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri - Përcaktimi i qëndrueshmërisë ndaj ngarkesave dhe faktorët e creep (deformim shkaktuar nga ngarkesa konstante)
English
Withdrawn 
2014-06-17 
24 
26 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Përcaktimi i vlerave toksike ndaj species Reticulitermes (Termitet evropiane) (Metoda laboratorike)
English
Published 
2014-06-17 
20 
23 € 
PDF
Blej
Konservantët e drurit -Përcaktimi i veprimit parandalues ndaj specieve Reticulitermes (European termites) (Metoda laboratorike)
English
Withdrawn 
2010-02-19 
15 
20 € 
PDF
Blej
Dritaret dhe dyert - Rezistenca ndaj hapjes dhe mbylljes së përsëritur - Metoda e provës
English
Published 
2014-06-17 
13 € 
PDF
Blej
Dyert -Klasifikimi i kërkesave për fortësinë
English
Withdrawn 
2012-08-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pllaka me bazë druri -Përcaktimi I përmbajrjes së formaldehidës -Metoda e ekstraktimit e qujtur : Metoda perforatore
English
Published 
2014-06-17 
10 
15 € 
PDF
Blej
Grilat dhe qepenat me hapje e mbyllje elektrike -Siguria në përdorim -Matja e forcës së transmetuar
English
Withdrawn 
2014-06-17 
13 
18 € 
PDF
Blej
Forcat vepruese -Metoda e provës -Pjesa 1 : Dritaret
English
Published 
2010-02-18 
11 
17 € 
PDF
Blej
Forcat vepruese -Metoda e provës -Pjesa 2 : Dyert
English
Published 
2017-05-02 
14 
18 € 
PDF
Blej
Ngjitësit - Përcaktimi i viskozitetit
English
Published 
2015-09-21 
13 € 
PDF
Blej
Veshjet elastike të dyshemes - Nënshtresa prej tape të aglomeruar - Specifikimet
English
Withdrawn 
2015-09-21 
15 € 
PDF
Blej
Veshjet elastike të dyshemes - Pllaka dyshemeje prej tape - Specifikimet
English
Published 
2015-09-21 
13 € 
PDF
Blej
Veshjet elastike të dyshemes - Përcaktimi i përmbajtjes së lagështisë së tapës kompozite të aglomeruar
English
Published 
2017-05-02 
20 
23 € 
PDF
Blej
Mbulesat e mureve ( tapiceritë) në formë ruloje - Përcaktimi i migrimit të metalve të rëndë dhe disa elementëve të tjerë. të monomerit të klorur vinilit dhe clirimit të formaldehidit
English
Withdrawn 
2014-06-17 
12 
17 € 
PDF
Blej
Perdet prej muri -Përshkueshmëria e ajrit -Kërkesat e performancës dhe klasifikimi
English
Withdrawn 
2014-06-17 
15 
20 € 
PDF
Blej
Perdet prej muri -Përshkueshmëria e ajrit -Metoda e provës
699 gjetur, faqja4 nga35 Shtyp rezultatin e kërkimit      
4