Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Draft 
2024-05-16 
10 € 
PDF
Blej
Mobilje - Ndenjëset - Metodat e provës për përcaktimin e qëndrueshmërisë dhe fortësisë
English
Draft 
2024-05-16 
59 
38 € 
PDF
Blej
Mobilje - Ndenjëset - Metodat e provave për përcaktimin e fortësisë dhe qëndrueshmërisë
English
Draft 
2024-05-16 
32 
29 € 
PDF
Blej
Mobilje - Karrige dhe tabela për institucionet arsimore - Pjesa 2: Kërkesat e sigurisë dhe metoda prove
English
Draft 
2024-05-16 
31 
29 € 
PDF
Blej
Mobilje - Tavolinat - Metodat e provës për përcaktimin e qëndrueshmërisë;fortësisë dhe jetëgjatësisë
English
Published 
2015-09-21 
45 
34 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri – Terminollogjia - Pjesa 1: Lista e termave ekuivalent
English
Withdrawn 
2009-06-02 
90 
48 € 
PDF
Blej
Fortësia e drurit dhe e produkteve me bazë druri -Terminologjia -Pjesa 2 : Fjalori
English
Published 
2012-08-21 
90 
48 € 
PDF
Blej
Fortësia e drurit dhe e produkteve me bazë druri -Terminologjia -Pjesa 2 : Fjalori
English
Published 
2014-06-17 
10 
15 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Kreozoti dhe lëndë druri e trajtuar me kreozot -Metodat e marrjes së mostrës dhe të analizave -Pjesa 1 : Metodika e marrjes së mostrave të kreozotit (katranit)
English
Published 
2014-06-17 
10 
15 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Kreozoti dhe lëndë druri e trajtuar me kreozot -Metodat e marrjes së mostrës dhe të analizave -Pjesa 2 : Metodika për marrjen e mostrës të kreozotit nga lënda e drurit e trajtuar me kreozot për analizat pasuese
English
Published 
2014-06-17 
14 
18 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Kreozoti dhe lëndë druri e trajtuar me kreozot -Metodat e marrjes së mostrës dhe të analizave -Pjesa 3 : Përcaktimi i përmbajtjes së benzo alfa pirenit në kreozot
English
Published 
2014-06-17 
13 
18 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e drurit -Kreozoti dhe lëndë druri e trajtuar me kreozot -Metodat e marrjes së mostrës dhe të analizave -Pjesa 4 : Përcaktimi i përmbajtjes së enoleve të ekstraktueshme nga kreozoti në ujë
English
Withdrawn 
2010-02-18 
23 
25 € 
PDF
Blej
Mobilje -Vlerësimi i ndezjes (marrjes zjarr) të mobiljeve të tapicuara -Pjesa 1 : Burimi ndezjes, cigarja
English
Published 
2019-05-27 
23 
25 € 
PDF
Blej
Mobilje -Vlerësimi i ndezjes (marrjes zjarr) të mobiljeve të tapicuara -Pjesa 1 : Burimi ndezjes, cigarja
English
Withdrawn 
2010-02-18 
22 
25 € 
PDF
Blej
Orendi shtepiake -Ndenjëse -Percaktimi I qendrueshmerisë
English
Published 
2022-11-29 
41 
34 € 
PDF
Blej
Mobilie- Ndenjëse - Përcaktimi i qëndrueshmërisë
English
Withdrawn 
2014-06-17 
10 
15 € 
PDF
Blej
Dritaret dhe dyert -Përshkueshmëria e ajrit -Metoda e provës
English
Withdrawn 
2014-06-17 
12 
17 € 
PDF
Blej
Dritaret dhe dyert -Hidroizolimi -Metoda e provës
English
Published 
2017-05-02 
27 
28 € 
PDF
Blej
Struktura druri - Metodat e provës - Bashkimet me mbërthyes metalikë të sheshtë
English
Published 
2012-08-21 
13 € 
PDF
Blej
Pllaka zdrukthi -Përcaktimi I rezistencës ndaj lagështisë -Pjesa 1 : Prova e vlimmit
English
Published 
2022-11-29 
17 
22 € 
PDF
Blej
Mobiliet - Mobiliet e kuzhinës - Koordinimi i përmasave për mobiliet e kuzhinës dhe pajisjet e kuzhinës
699 gjetur, faqja3 nga35 Shtyp rezultatin e kërkimit      
3